Příjmení Cech je nejčastější ve městě Nymburk.

Ženy častěji nosí příjmení Cech.

Podrobné informace o příjmení Cech, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Cech? Odkud pochází příjmení Cech? Jaký je etnický původ příjmení Cech? Jak se správně píše příjmení Cech? Správný český překlad a výslovnost příjmení Cech. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Cechsi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Cech

Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Cech, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Většina příjmení, včetně příjmení Cech, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení Cech může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Příjmení Cech je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. V každém případě je příjmení Cech odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka.

Počet narozených dětí s příjmením Cech za 10 let

Кok na milion lidí
2021530
20201882
20191048
20181267
20172692
20162698
2015731
2014958
20131862
2012444

Historie příjmení Cech

Existují varianty, podle nichž může být příjmení Cech odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Abigail Cech). Pokud jste si však již příjmení na Cech změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud vás zajímá původ příjmení Cech, pokračujte ve čtení. Pokud si Cech přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Rodová příjmení, mezi něž patří i Cech, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. V České republice se příjmení Cech objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Cech, Brezmenová, Wendlová, Karadzas nebo Paierová.

Vysvětlení příjmení Cech

PříjmeníCech má 4 písmen.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

H - Cíl s jedinečným erosem, respektující, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Cech

Nositelé příjmení Cech aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Cech jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Lidé s příjmením Cech si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Pokud se člověk s příjmením Cech ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Nositelé příjmení Cech aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Cech nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Držitelé příjmení Cech nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Numerologie příjmení Cech může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Cech.

Jejich vnitřní svět je naplněn mírem, soustředěním a klidem. Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. Lidé s příjmením Cech jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Za správných okolností lidé s příjmením Cech časem objeví svůj potenciál. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Vztahy s okolím mají dva scénáře: nositelé příjmení Cech jsou buď v týmu, nebo se jich okamžitě straní a jsou určeni do vzdáleného kouta. Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Cech silnou ochranou. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla. Nejprve úspěšné studium a výborné známky, pak vřelé postavení ve společnosti rodičů nebo ve společnosti dobrého známého. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Lidé s příjmením Cech vedou náročný život, věnují se vysokým cílům.

Rodinný život s příjmením Cech.

Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. V tomto případě se nositelé příjmení Cech prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. Nesnášejí posměšky a každodenní požadavky a často se zamykají ve svém pokoji, aby mohli pracovat. Cech zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Děti je však milují, protože Cech se nesnaží hrát roli dospělého. Za životního partnera si Ceché vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. Zástupci příjmení Cech jsou v rodinném životě šťastní.

Doporučená povolání pro příjmení Cech.

Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Lidé s příjmením Cech se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Nositelé příjmení Cech jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Jejich ambice jsou někdy tak velké, že Cech nemůže působit v cizích týmech a vytvoří si vlastní tým. Proto si nositelé příjmení Cech volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Vrozený vztah k psychologii činí z Pětky potenciální psychoterapeuty, sociální pracovníky a učitele. Zástupci příjmení Cech mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Vůdčí schopnosti - nevyhnutelná vlastnost podnikatele s příjmením Cech . Předurčený osud vede lidi s příjmením Cech k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Cech.

Lidé s příjmením Cech jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery. Velkorysí lidé, věrní přátelé a partneři. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Cech poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Zodpovědní lidé, kteří plní všechny své povinnosti. Příjmení Cech znamená odhodlání, vyrovnanost, čestnost a věrnost.