Příjmení Kolařová je nejčastější ve městě Mníšek pod Brdy.

Ženy častěji nosí příjmení Kolařová.

Podrobné informace o příjmení Kolařová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Kolařová? Odkud pochází příjmení Kolařová? Jaký je etnický původ příjmení Kolařová? Jak se správně píše příjmení Kolařová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Kolařová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Kolařovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Kolařová

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Příjmení Kolařová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. V každém případě je příjmení Kolařová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Kolařová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení Kolařová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Většina příjmení, včetně příjmení Kolařová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen.

Počet narozených dětí s příjmením Kolařová za 10 let

Кok na milion lidí
2021969
20201541
20192435
20181502
20171596
20162315
20152953
20141742
2013894
20121895

Historie příjmení Kolařová

Rodová příjmení, mezi něž patří i Kolařová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Kolařová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud si Kolařová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Bohuslav Kolařová). Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Kolařová, Šlomovičová, Damaškovič, Boryňskyj nebo Zanespalová. Pokud vás zajímá původ příjmení Kolařová, pokračujte ve čtení. Pokud jste si však již příjmení na Kolařová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. V České republice se příjmení Kolařová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením.

Vysvětlení příjmení Kolařová

PříjmeníKolařová má 10 písmen.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

L - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Kolařová

Příjmení Kolařová se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Zástupci příjmení Kolařová si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Numerologie příjmení Kolařová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Lidé s příjmením Kolařová si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Lidé s příjmením Kolařová nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Nositelé příjmení Kolařová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. V příjmení Kolařová se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Kolařová a postupně zvyšoval tlak.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Kolařová.

Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Kolařová mnoho zkoušek. Lidé s příjmením Kolařová jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. Vyšší moc určila lidem s příjmením Kolařová zvláštní roli, takže na jejich rozhodnutích a činech často závisí něčí život. Lidé s příjmením Kolařová vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Kolařová silnou ochranou. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Kolařová nesnáší názory a zásahy ostatních, takže jejich rady většinou ignoruje. Rodové jméno Kolařová ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Vliv štěstí lze vysledovat již od útlého věku. Příjmení Kolařová má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Příjmení Kolařová je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Nejprve úspěšné studium a výborné známky, pak vřelé postavení ve společnosti rodičů nebo ve společnosti dobrého známého.

Rodinný život s příjmením Kolařová.

Lidé s příjmením Kolařová nejčastěji budují svůj rodinný život na základě lásky a vzájemného porozumění. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Za životního partnera si Kolařováé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Kolařová v rodině. Rodinný život zástupců příjmení Kolařová ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Příjmení Kolařová není nejlepší příjmení. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Jako životního partnera si Kolařová vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel.

Doporučená povolání pro příjmení Kolařová.

Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Vůdčí schopnosti - trvalý rys podnikatele s příjmením Kolařová . Lidé s příjmením Kolařová se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Zástupci příjmení Kolařová mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Proto si nositelé příjmení Kolařová volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. V podnikání se projevují ze špatné stránky: nereagují na změny na trhu a mají špatný smysl pro potenciální příležitosti. Lidé s příjmením Kolařová se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Kolařová.

Spíše tiché a klidné osoby, které se vyhýbají konfliktům. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Kolařová poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Mezi přednosti příjmení Kolařová patří vyrovnanost, smysl pro humor, klid a společenskost. Zástupci příjmení Kolařová - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly.