Příjmení Kovarová je nejčastější ve městě Měčín.

Muži častěji nosí příjmení Kovarová.

Podrobné informace o příjmení Kovarová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Kovarová? Odkud pochází příjmení Kovarová? Jaký je etnický původ příjmení Kovarová? Jak se správně píše příjmení Kovarová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Kovarová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Kovarovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Kovarová

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Většina příjmení, včetně příjmení Kovarová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Kovarová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. V každém případě je příjmení Kovarová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Příjmení Kovarová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Příjmení Kovarová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám.

Počet narozených dětí s příjmením Kovarová za 10 let

Кok na milion lidí
2021421
20202729
20192079
20182957
20171646
20162110
20152451
2014391
20131189
20121307

Historie příjmení Kovarová

Pokud si Kovarová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Kovarová, Godavcová, Dietz, Ontolčík nebo Ruggeri. V České republice se příjmení Kovarová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Pokud jste si však již příjmení na Kovarová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Pokud vás zajímá původ příjmení Kovarová, pokračujte ve čtení. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Kovarová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Rodová příjmení, mezi něž patří i Kovarová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Adam Kovarová).

Vysvětlení příjmení Kovarová

PříjmeníKovarová má 9 písmen.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Kovarová

Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Lidé s příjmením Kovarová jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Lidé s příjmením Kovarová nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Numerologie příjmení Kovarová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Nositelé příjmení Kovarová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Lidé z Kovarová a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Držitelé příjmení Kovarová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. V příjmení Kovarová se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Nositelé příjmení Kovarová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Kovarová.

Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí. Kovarová nesnáší názory a zásahy ostatních, takže jejich rady většinou ignoruje. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. Každý rok představuje řadu problémů, nástrah a obtíží. Pro nositele příjmení Kovarová neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Lidé s příjmením Kovarová jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. Za správných okolností lidé s příjmením Kovarová časem objeví svůj potenciál. Dědicové příjmení Kovarová neradi dělají samostatná rozhodnutí, a tak většinu života stráví hledáním toho pravého partnera. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Kovarová se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Příjmení Kovarová je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Ale je to jen hezký nápis a předsudek o lidech kolem nich. Jakmile jedna obtíž skončí, okamžitě ji nahradí nová.

Rodinný život s příjmením Kovarová.

Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Příjmení Kovarová není nejlepší příjmení. Děti je však milují, protože Kovarová se nesnaží hrát roli dospělého. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. Rodinný život zástupců příjmení Kovarová ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Za životního partnera si Kovarováé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. Jako životního partnera si Kovarová vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze.

Doporučená povolání pro příjmení Kovarová.

Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Jejich ambice jsou někdy tak velké, že Kovarová nemůže působit v cizích týmech a vytvoří si vlastní tým. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Kovarová uspět jako spisovatel. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Nositelé příjmení Kovarová jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Lidé s příjmením Kovarová se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Členové rodiny Kovarová ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Kovarová.

Velkorysí lidé, věrní přátelé a partneři. Mezi přednosti příjmení Kovarová patří veselá povaha, optimismus a otevřenost. Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených. Nositelům příjmení Kovarová jsou panibalismus a korupce cizí. Lidé s příjmením Kovarová jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery. Zástupci příjmení Kovarová jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly.