Příjmení Kráĺ je nejčastější ve městě Hostouň.

Muži častěji nosí příjmení Kráĺ.

Podrobné informace o příjmení Kráĺ, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Kráĺ? Odkud pochází příjmení Kráĺ? Jaký je etnický původ příjmení Kráĺ? Jak se správně píše příjmení Kráĺ? Správný český překlad a výslovnost příjmení Kráĺ. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Kráĺsi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Kráĺ

Příjmení Kráĺ je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Kráĺ, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Většina příjmení, včetně příjmení Kráĺ, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. V každém případě je příjmení Kráĺ odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Příjmení Kráĺ může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století.

Počet narozených dětí s příjmením Kráĺ za 10 let

Кok na milion lidí
20212438
20202563
2019642
2018573
20171813
20162131
20151970
20142934
20132063
20121382

Historie příjmení Kráĺ

Pokud jste si však již příjmení na Kráĺ změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Kráĺ, Protivánková, Sedlaříková, Wjenzková nebo Dúbravská. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Rodová příjmení, mezi něž patří i Kráĺ, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. V České republice se příjmení Kráĺ objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Pokud vás zajímá původ příjmení Kráĺ, pokračujte ve čtení. Pokud si Kráĺ přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Kráĺ odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Brigita Kráĺ).

Vysvětlení příjmení Kráĺ

PříjmeníKráĺ má 6 písmen.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

Význam příjmení Kráĺ

Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Pokud se člověk s příjmením Kráĺ ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Nositelé příjmení Kráĺ aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Kráĺ si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Lidé z rodiny s příjmením Kráĺ jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Kráĺ. Lidé s příjmením Kráĺ nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Nositelé příjmení Kráĺ aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Kráĺ.

Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Kráĺ nesnáší názory a zásahy ostatních, takže jejich rady většinou ignoruje. K takovým lidem ostatní vzhlížejí a lidé s příjmením Kráĺ musí splnit očekávání ostatních. Rodové jméno Kráĺ ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. V tomto případě se sami představitelé příjmení Kráĺ o tyto procesy vůbec nezajímají. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. V běžném životě jsou lidé s příjmením Kráĺ považováni za podivíny: mohou se ztratit ve svém vnitřním světě a nevnímají, co se děje kolem nich. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Toho aktivně využívají nově vzniklé náboženské sekty, podvodníci i prostí žebráci. Jejich osud je klasickým scénářem úspěšného muže. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Kráĺ a postupně zvyšoval tlak. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Vztahy s okolím mají dva scénáře: nositelé příjmení Kráĺ jsou buď v týmu, nebo se jich okamžitě straní a jsou určeni do vzdáleného kouta.

Rodinný život s příjmením Kráĺ.

Příjmení Kráĺ není nejlepší příjmení. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Lidé s příjmením Kráĺ jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Proto lidé s příjmením Kráĺ nejsou schopni podvádět a mít dlouhodobé náhodné aféry. Příjmení Kráĺ vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Zástupci příjmení Kráĺ jsou v rodinném životě šťastní. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Kráĺ v rodině. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel. Děti je však milují, protože Kráĺ se nesnaží hrát roli dospělého.

Doporučená povolání pro příjmení Kráĺ.

Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Nositelé příjmení Kráĺ jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Lidé s příjmením Kráĺ se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře. Lidé s příjmením Kráĺ se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Kráĺ.

Jsou také odhodlaní, pracovití, pilní a tvrdohlaví v dobrém slova smyslu. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené. Nositelům příjmení Kráĺ jsou panibalismus a korupce cizí. Navzdory potížím a problémům, které se objevují, Kráĺ neztrácí víru ve své síly a v dosažení svých cílů. Kráĺ netoleruje pokrytectví a neuznává rouhání. Lidé s příjmením Kráĺ mají vyrovnaný charakter a vyhýbají se konfliktním situacím.