Příjmení Kráĺová je nejčastější ve městě Seč.

Ženy častěji nosí příjmení Kráĺová.

Podrobné informace o příjmení Kráĺová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Kráĺová? Odkud pochází příjmení Kráĺová? Jaký je etnický původ příjmení Kráĺová? Jak se správně píše příjmení Kráĺová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Kráĺová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Kráĺovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Kráĺová

Příjmení Kráĺová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Většina příjmení, včetně příjmení Kráĺová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení Kráĺová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. V každém případě je příjmení Kráĺová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Kráĺová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná.

Počet narozených dětí s příjmením Kráĺová za 10 let

Кok na milion lidí
20211521
20201100
20191963
20182555
20172023
20162894
20151414
20142556
20131465
2012798

Historie příjmení Kráĺová

Existují varianty, podle nichž může být příjmení Kráĺová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud si Kráĺová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud jste si však již příjmení na Kráĺová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Rodová příjmení, mezi něž patří i Kráĺová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Pokud vás zajímá původ příjmení Kráĺová, pokračujte ve čtení. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Kráĺová, Hytmanová, Vilk, Ryplová nebo Piáček. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Dalibor Kráĺová). První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. V České republice se příjmení Kráĺová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením.

Vysvětlení příjmení Kráĺová

PříjmeníKráĺová má 10 písmen.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Kráĺová

Lidé z rodiny s příjmením Kráĺová jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. Lidé z Kráĺová a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Kráĺová a postupně zvyšoval tlak. Nositelé příjmení Kráĺová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Numerologie příjmení Kráĺová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Pokud se člověk s příjmením Kráĺová ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Příjmení Kráĺová se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Kráĺová.

V běžném životě jsou lidé s příjmením Kráĺová považováni za podivíny: mohou se ztratit ve svém vnitřním světě a nevnímají, co se děje kolem nich. Nositelé příjmení Kráĺová jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Každý rok představuje řadu problémů, nástrah a obtíží. Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Jejich vnitřní svět je naplněn mírem, soustředěním a klidem. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí. V tomto případě se sami představitelé příjmení Kráĺová o tyto procesy vůbec nezajímají. Chrání tyto lidi před nepřízní života a před všemi druhy potíží. Pro nositele příjmení Kráĺová neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Kráĺová se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Kráĺová mnoho zkoušek. Za správných okolností lidé s příjmením Kráĺová časem objeví svůj potenciál. V běžném životě jsou známí jako podivíni a samotáři: zatímco ostatní myslí na zábavu, čtveřice má globální plány. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní.

Rodinný život s příjmením Kráĺová.

Příjmení Kráĺová vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. A oni to vědí, takže se často kvůli takovému předurčení zlobí. Většina domácích prací je na jejich bedrech, ale potřebují pravidelné povzbuzování od partnera. Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. V rodinném životě lidí s příjmením Kráĺová panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Jako životního partnera si Kráĺová vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Nesnášejí posměšky a každodenní požadavky a často se zamykají ve svém pokoji, aby mohli pracovat. V tomto případě se nositelé příjmení Kráĺová prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Proto lidé s příjmením Kráĺová nejsou schopni podvádět a mít dlouhodobé náhodné aféry. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Za životního partnera si Kráĺováé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze.

Doporučená povolání pro příjmení Kráĺová.

V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Lidé s příjmením Kráĺová se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Vůdčí schopnosti - trvalý rys podnikatele s příjmením Kráĺová . Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. Zástupci příjmení Kráĺová mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Touha po spravedlnosti je rozhodujícím faktorem při výběru povolání.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Kráĺová.

Navzdory potížím a problémům, které se objevují, Kráĺová neztrácí víru ve své síly a v dosažení svých cílů. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené. Příjmení Kráĺová znamená odhodlání, vyrovnanost, čestnost a věrnost. Kráĺová netoleruje pokrytectví a neuznává rouhání. Zodpovědní lidé, kteří plní všechny své povinnosti.