Příjmení Krejci je nejčastější ve městě Pardubice.

Muži častěji nosí příjmení Krejci.

Podrobné informace o příjmení Krejci, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Krejci? Odkud pochází příjmení Krejci? Jaký je etnický původ příjmení Krejci? Jak se správně píše příjmení Krejci? Správný český překlad a výslovnost příjmení Krejci. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Krejcisi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Krejci

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. V každém případě je příjmení Krejci odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Krejci, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Krejci může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení Krejci je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Většina příjmení, včetně příjmení Krejci, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Počet narozených dětí s příjmením Krejci za 10 let

Кok na milion lidí
2021393
20201417
2019415
20181299
20171870
20162365
20151963
20141652
20132147
20122085

Historie příjmení Krejci

Existují varianty, podle nichž může být příjmení Krejci odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Krejci, Srdečný, Michiels, Astapovich nebo Pakostová. V České republice se příjmení Krejci objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Rodová příjmení, mezi něž patří i Krejci, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Pokud vás zajímá původ příjmení Krejci, pokračujte ve čtení. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Havla Krejci). Pokud jste si však již příjmení na Krejci změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Pokud si Krejci přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení.

Vysvětlení příjmení Krejci

PříjmeníKrejci má 6 písmen.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

J - Mají zpátečnický přístup a nedokážou komunikovat s lidmi. V jeho povaze je malichernost. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, často věří ve svou jedinečnost a snaží se ve všem dokázat, že tato myšlenka v nich pravděpodobně do posledních dnů nezemře.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

Význam příjmení Krejci

Lidé z Krejci a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Lidé s příjmením Krejci si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Numerologie příjmení Krejci může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Krejci a postupně zvyšoval tlak. Lidé s příjmením Krejci se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Nositelé příjmení Krejci aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Nositelé příjmení Krejci aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Krejci nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Krejci.

Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Krejci nesnáší názory a zásahy ostatních, takže jejich rady většinou ignoruje. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Krejci a postupně zvyšoval tlak. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Než se z nich staly zářivé diamanty, musely projít ohněm, vodou a mosaznými trubkami. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. Pro nositele příjmení Krejci neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Každý rok představuje řadu problémů, nástrah a obtíží. Vztahy s okolím mají dva scénáře: nositelé příjmení Krejci jsou buď v týmu, nebo se jich okamžitě straní a jsou určeni do vzdáleného kouta. K takovým lidem ostatní vzhlížejí a lidé s příjmením Krejci musí splnit očekávání ostatních. Jejich vnitřní svět je naplněn mírem, soustředěním a klidem. Nositelé příjmení Krejci jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele.

Rodinný život s příjmením Krejci.

Bohužel tato idyla není dílem lidí. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Krejci zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Krejci v rodině. Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Lidé s příjmením Krejci jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Jako životního partnera si Krejci vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Děti je však milují, protože Krejci se nesnaží hrát roli dospělého. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím.

Doporučená povolání pro příjmení Krejci.

Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Proto si nositelé příjmení Krejci volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Předurčený osud vede lidi s příjmením Krejci k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Lidé s příjmením Krejci se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Jejich ambice jsou někdy tak velké, že Krejci nemůže působit v cizích týmech a vytvoří si vlastní tým. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Krejci.

Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené. Mohou jim být zadávány úkoly, které vyžadují včasné dokončení. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Lidé s příjmením Krejci jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery.