Příjmení Krizová je nejčastější ve městě Sezimovo Ústí.

Ženy častěji nosí příjmení Krizová.

Podrobné informace o příjmení Krizová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Krizová? Odkud pochází příjmení Krizová? Jaký je etnický původ příjmení Krizová? Jak se správně píše příjmení Krizová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Krizová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Krizovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Krizová

Příjmení Krizová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Krizová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. V každém případě je příjmení Krizová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Většina příjmení, včetně příjmení Krizová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Krizová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Počet narozených dětí s příjmením Krizová za 10 let

Кok na milion lidí
20211970
20202885
2019488
20181258
20172813
2016871
20151433
20141417
2013338
20121665

Historie příjmení Krizová

Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Timon Krizová). Pokud vás zajímá původ příjmení Krizová, pokračujte ve čtení. V České republice se příjmení Krizová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Krizová, Malysa, Topolová, Černega nebo Setek. Pokud jste si však již příjmení na Krizová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Krizová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Krizová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud si Krizová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje.

Vysvětlení příjmení Krizová

PříjmeníKrizová má 8 písmen.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Krizová

Nositelé příjmení Krizová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Pokud se člověk s příjmením Krizová ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Zástupci příjmení Krizová si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. V příjmení Krizová se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Lidé z rodiny s příjmením Krizová jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. Nositelé příjmení Krizová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Numerologie příjmení Krizová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Krizová.

Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Jakmile jedna obtíž skončí, okamžitě ji nahradí nová. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Příjmení Krizová má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Krizová se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Lidé s příjmením Krizová by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. Lidé s příjmením Krizová vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Nositelé příjmení Krizová jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním.

Rodinný život s příjmením Krizová.

Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Krizová v rodině. Jsou duší společnosti, oddaným přítelem, ale ne vždy nejlepším manželem nebo nejlepší manželkou. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Za životního partnera si Krizováé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. A oni to vědí, takže se často kvůli takovému předurčení zlobí. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Ale doma - člověk s příjmením Krizová je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Příjmení Krizová vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah.

Doporučená povolání pro příjmení Krizová.

Nositelé příjmení Krizová jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Lidé s příjmením Krizová se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. Členové rodiny Krizová ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Zástupci příjmení Krizová mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Krizová.

Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Lidé s příjmením Krizová mají vyrovnaný charakter a vyhýbají se konfliktním situacím. Zástupci příjmení Krizová - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Nositelům příjmení Krizová jsou panibalismus a korupce cizí. Zástupci příjmení Krizová jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly.