Příjmení Kuceková je nejčastější ve městě Kaznějov.

Muži častěji nosí příjmení Kuceková.

Podrobné informace o příjmení Kuceková, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Kuceková? Odkud pochází příjmení Kuceková? Jaký je etnický původ příjmení Kuceková? Jak se správně píše příjmení Kuceková? Správný český překlad a výslovnost příjmení Kuceková. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Kucekovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Kuceková

Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Kuceková, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Většina příjmení, včetně příjmení Kuceková, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení Kuceková je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení Kuceková může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. V každém případě je příjmení Kuceková odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka.

Počet narozených dětí s příjmením Kuceková za 10 let

Кok na milion lidí
20212751
20201913
2019952
20182593
20172962
20162672
2015639
20142178
20132286
20122044

Historie příjmení Kuceková

Existují varianty, podle nichž může být příjmení Kuceková odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Kuceková, Bujtár, Inostroza, Endelová nebo Hudačeková. Pokud si Kuceková přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud vás zajímá původ příjmení Kuceková, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Kuceková, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Přibyslava Kuceková). Pokud jste si však již příjmení na Kuceková změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. V České republice se příjmení Kuceková objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení.

Vysvětlení příjmení Kuceková

PříjmeníKuceková má 9 písmen.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Kuceková

Lidé s příjmením Kuceková nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Kuceková. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Nositelé příjmení Kuceková aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Příjmení Kuceková se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. V příjmení Kuceková se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Numerologie příjmení Kuceková může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Lidé s příjmením Kuceková jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Kuceková.

Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Jejich osud je klasickým scénářem úspěšného muže. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele. Ale je to jen hezký nápis a předsudek o lidech kolem nich. A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla. Příjmení Kuceková je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Než se z nich staly zářivé diamanty, musely projít ohněm, vodou a mosaznými trubkami. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí. Každý rok představuje řadu problémů, nástrah a obtíží. Lidé s příjmením Kuceková vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Rodové jméno Kuceková ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní.

Rodinný život s příjmením Kuceková.

V tomto případě se nositelé příjmení Kuceková prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Děti je však milují, protože Kuceková se nesnaží hrát roli dospělého. Navzdory své přísnosti a touze po dominanci jsou lidé s příjmením Kuceková oddanými otci. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. Kuceková zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Ale doma - člověk s příjmením Kuceková je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích.

Doporučená povolání pro příjmení Kuceková.

Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Mohli by se také uplatnit v žurnalistice, právu a podnikání. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Lidé s příjmením Kuceková se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Nositelé příjmení Kuceková obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Kuceková.

Spíše tiché a klidné osoby, které se vyhýbají konfliktům. Příjmení Kuceková znamená odhodlání, vyrovnanost, čestnost a věrnost. Lidé s příjmením Kuceková jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Nositelům příjmení Kuceková jsou panibalismus a korupce cizí. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené.