Příjmení Kucera je nejčastější ve městě Králíky.

Muži častěji nosí příjmení Kucera.

Podrobné informace o příjmení Kucera, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Kucera? Odkud pochází příjmení Kucera? Jaký je etnický původ příjmení Kucera? Jak se správně píše příjmení Kucera? Správný český překlad a výslovnost příjmení Kucera. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Kucerasi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Kucera

Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Kucera, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Většina příjmení, včetně příjmení Kucera, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení Kucera je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení Kucera může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. V každém případě je příjmení Kucera odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka.

Počet narozených dětí s příjmením Kucera za 10 let

Кok na milion lidí
20212617
20201952
2019452
20182009
20172220
20161605
2015939
20142459
20132701
20122606

Historie příjmení Kucera

Existují varianty, podle nichž může být příjmení Kucera odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Kucera, Paldinus, Endlerová, Alner nebo Julina. Pokud si Kucera přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud vás zajímá původ příjmení Kucera, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Kucera, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Hyacinta Kucera). Pokud jste si však již příjmení na Kucera změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. V České republice se příjmení Kucera objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení.

Vysvětlení příjmení Kucera

PříjmeníKucera má 6 písmen.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

Význam příjmení Kucera

Lidé s příjmením Kucera nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Kucera. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Nositelé příjmení Kucera aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Příjmení Kucera se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. V příjmení Kucera se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Numerologie příjmení Kucera může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Lidé s příjmením Kucera jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Kucera.

Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Jejich osud je klasickým scénářem úspěšného muže. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele. Ale je to jen hezký nápis a předsudek o lidech kolem nich. A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla. Příjmení Kucera je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Než se z nich staly zářivé diamanty, musely projít ohněm, vodou a mosaznými trubkami. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí. Každý rok představuje řadu problémů, nástrah a obtíží. Lidé s příjmením Kucera vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Rodové jméno Kucera ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní.

Rodinný život s příjmením Kucera.

V tomto případě se nositelé příjmení Kucera prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Děti je však milují, protože Kucera se nesnaží hrát roli dospělého. Navzdory své přísnosti a touze po dominanci jsou lidé s příjmením Kucera oddanými otci. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. Kucera zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Ale doma - člověk s příjmením Kucera je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích.

Doporučená povolání pro příjmení Kucera.

Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Mohli by se také uplatnit v žurnalistice, právu a podnikání. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Lidé s příjmením Kucera se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Nositelé příjmení Kucera obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Kucera.

Spíše tiché a klidné osoby, které se vyhýbají konfliktům. Příjmení Kucera znamená odhodlání, vyrovnanost, čestnost a věrnost. Lidé s příjmením Kucera jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Nositelům příjmení Kucera jsou panibalismus a korupce cizí. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené.