Příjmení Marek je nejčastější ve městě Dolní Benešov.

Muži častěji nosí příjmení Marek.

Podrobné informace o příjmení Marek, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Marek? Odkud pochází příjmení Marek? Jaký je etnický původ příjmení Marek? Jak se správně píše příjmení Marek? Správný český překlad a výslovnost příjmení Marek. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Mareksi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Marek

Většina příjmení, včetně příjmení Marek, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Příjmení Marek může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Příjmení Marek je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. V každém případě je příjmení Marek odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Marek, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století.

Počet narozených dětí s příjmením Marek za 10 let

Кok na milion lidí
20212459
20201915
20192709
20182185
20171510
2016715
20151660
20141125
2013521
2012586

Historie příjmení Marek

Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Marek, Bayzan, Výborčíková, Skřičková nebo Hanusch. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Marek odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud si Marek přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. V České republice se příjmení Marek objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Pokud vás zajímá původ příjmení Marek, pokračujte ve čtení. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Rostislav Marek). Rodová příjmení, mezi něž patří i Marek, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud jste si však již příjmení na Marek změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech.

Vysvětlení příjmení Marek

PříjmeníMarek má 5 písmen.

M - Sépie iranti eles rudy. Lajdáctví charakteru, schopnost najít správný klíč ke každému ve správný okamžik. Váš muvesiánský a muvesiánský způsob myšlení. ochota sdílet zkušenosti. Neztrácejte svůj život zbytečně, hledejte skutečný klíč. V horším případě narcismus, nespokojenost s ostatními.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

Význam příjmení Marek

Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Lidé s příjmením Marek si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Numerologie příjmení Marek může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Marek a postupně zvyšoval tlak. Lidé s příjmením Marek jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Nositelé příjmení Marek nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Lidé s příjmením Marek nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Lidé z Marek a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Marek.

Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Příjmení Marek je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Marek silnou ochranou. Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Marek mnoho zkoušek. Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Lidé s příjmením Marek se ve společnosti těší zasloužené oblibě a respektu. Než se z nich staly zářivé diamanty, musely projít ohněm, vodou a mosaznými trubkami. A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Marek a postupně zvyšoval tlak. Dědicové příjmení Marek neradi dělají samostatná rozhodnutí, a tak většinu života stráví hledáním toho pravého partnera. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. Marek se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Příjmení Marek má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života.

Rodinný život s příjmením Marek.

Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Zástupci příjmení Marek jsou v rodinném životě šťastní. Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. V tomto případě se nositelé příjmení Marek prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Příjmení Marek není nejlepší příjmení. Většina domácích prací je na jejich bedrech, ale potřebují pravidelné povzbuzování od partnera. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Nesnášejí posměšky a každodenní požadavky a často se zamykají ve svém pokoji, aby mohli pracovat.

Doporučená povolání pro příjmení Marek.

Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Předurčený osud vede lidi s příjmením Marek k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Marek uspět jako spisovatel. Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře. Lidé s příjmením Marek se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. V podnikání se projevují ze špatné stránky: nereagují na změny na trhu a mají špatný smysl pro potenciální příležitosti. Lidé s příjmením Marek se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. Zástupci příjmení Marek mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Marek.

Navzdory potížím a problémům, které se objevují, Marek neztrácí víru ve své síly a v dosažení svých cílů. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Nositelům příjmení Marek jsou panibalismus a korupce cizí. Mohou jim být zadávány úkoly, které vyžadují včasné dokončení. Jsou čestní, zásadoví a poslušní. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Marek poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí.