Příjmení Navratil je nejčastější ve městě Podbořany.

Ženy častěji nosí příjmení Navratil.

Podrobné informace o příjmení Navratil, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Navratil? Odkud pochází příjmení Navratil? Jaký je etnický původ příjmení Navratil? Jak se správně píše příjmení Navratil? Správný český překlad a výslovnost příjmení Navratil. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Navratilsi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Příjmení Navratil je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Navratil, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. V každém případě je příjmení Navratil odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Většina příjmení, včetně příjmení Navratil, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Navratil může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Кok na milion lidí
2021454
20202939
20191730
20181384
20171144
20162784
20151034
20142927
20131845
20121267

Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Cyrila Navratil). Pokud vás zajímá původ příjmení Navratil, pokračujte ve čtení. V České republice se příjmení Navratil objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Navratil, Bohucká, Kyksa, Hubbard nebo Bäuchelová. Pokud jste si však již příjmení na Navratil změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Navratil, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Navratil odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud si Navratil přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje.

PříjmeníNavratil má 8 písmen.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

T - Potřebuje materiální stabilitu, má dobré eseje; může být podrážděný, panovačný, nestálý. Kognitivní, ochotný jít až do krajnosti, schopný dobrat se pravdy. Pochopte jejich myšlení. Přizpůsobivost věku.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

L - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

Nositelé příjmení Navratil nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Pokud se člověk s příjmením Navratil ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Zástupci příjmení Navratil si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. V příjmení Navratil se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Lidé z rodiny s příjmením Navratil jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. Nositelé příjmení Navratil aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Numerologie příjmení Navratil může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Navratil.

Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Jakmile jedna obtíž skončí, okamžitě ji nahradí nová. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Příjmení Navratil má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Navratil se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Lidé s příjmením Navratil by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. Lidé s příjmením Navratil vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Nositelé příjmení Navratil jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním.

Rodinný život s příjmením Navratil.

Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Navratil v rodině. Jsou duší společnosti, oddaným přítelem, ale ne vždy nejlepším manželem nebo nejlepší manželkou. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Za životního partnera si Navratilé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. A oni to vědí, takže se často kvůli takovému předurčení zlobí. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Ale doma - člověk s příjmením Navratil je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Příjmení Navratil vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah.

Doporučená povolání pro příjmení Navratil.

Nositelé příjmení Navratil jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Lidé s příjmením Navratil se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. Členové rodiny Navratil ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Zástupci příjmení Navratil mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Navratil.

Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Lidé s příjmením Navratil mají vyrovnaný charakter a vyhýbají se konfliktním situacím. Zástupci příjmení Navratil - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Nositelům příjmení Navratil jsou panibalismus a korupce cizí. Zástupci příjmení Navratil jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly.