Příjmení Navratilová je nejčastější ve městě Mýto.

Muži častěji nosí příjmení Navratilová.

Podrobné informace o příjmení Navratilová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Navratilová? Odkud pochází příjmení Navratilová? Jaký je etnický původ příjmení Navratilová? Jak se správně píše příjmení Navratilová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Navratilová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Navratilovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Navratilová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. V každém případě je příjmení Navratilová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Navratilová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Většina příjmení, včetně příjmení Navratilová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení Navratilová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání.

Кok na milion lidí
20211616
20202410
20191296
20182168
2017306
20162126
20152490
20141327
20132947
20121736

V České republice se příjmení Navratilová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Navratilová, Bagara, Wignall, Briedoň nebo Tarrantová. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Silván Navratilová). Existují varianty, podle nichž může být příjmení Navratilová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud jste si však již příjmení na Navratilová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Pokud si Navratilová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud vás zajímá původ příjmení Navratilová, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Navratilová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie.

PříjmeníNavratilová má 12 písmen.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

T - Potřebuje materiální stabilitu, má dobré eseje; může být podrážděný, panovačný, nestálý. Kognitivní, ochotný jít až do krajnosti, schopný dobrat se pravdy. Pochopte jejich myšlení. Přizpůsobivost věku.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

L - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Nositelé příjmení Navratilová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Lidé z Navratilová a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Lidé s příjmením Navratilová se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Nositelé příjmení Navratilová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Navratilová a postupně zvyšoval tlak. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Nositelé příjmení Navratilová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Navratilová.

A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Příjmení Navratilová je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Vyšší moc určila lidem s příjmením Navratilová zvláštní roli, takže na jejich rozhodnutích a činech často závisí něčí život. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. Toho aktivně využívají nově vzniklé náboženské sekty, podvodníci i prostí žebráci. Než se z nich staly zářivé diamanty, musely projít ohněm, vodou a mosaznými trubkami. Nositelé příjmení Navratilová jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Navratilová a postupně zvyšoval tlak. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Chrání tyto lidi před nepřízní života a před všemi druhy potíží. V běžném životě jsou známí jako podivíni a samotáři: zatímco ostatní myslí na zábavu, čtveřice má globální plány. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele. Pro nositele příjmení Navratilová neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní.

Rodinný život s příjmením Navratilová.

Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel. A oni to vědí, takže se často kvůli takovému předurčení zlobí. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Navratilová v rodině. Děti je však milují, protože Navratilová se nesnaží hrát roli dospělého. Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. V rodinném životě lidí s příjmením Navratilová panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Problémy v domácnosti přenechávají partnerovi a volný čas tráví prací, která je jejich jediným koníčkem. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy.

Doporučená povolání pro příjmení Navratilová.

Lidé s příjmením Navratilová se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Vůdčí schopnosti - nevyhnutelná vlastnost podnikatele s příjmením Navratilová . Zástupci příjmení Navratilová mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Navratilová.

Nositelům příjmení Navratilová jsou panibalismus a korupce cizí. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Navratilová poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Mezi přednosti příjmení Navratilová patří vyrovnanost, smysl pro humor, klid a společenskost. Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených.