Příjmení Nemcová je nejčastější ve městě Jablonné nad Orlicí.

Ženy častěji nosí příjmení Nemcová.

Podrobné informace o příjmení Nemcová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Nemcová? Odkud pochází příjmení Nemcová? Jaký je etnický původ příjmení Nemcová? Jak se správně píše příjmení Nemcová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Nemcová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Nemcovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Nemcová

Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Příjmení Nemcová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Většina příjmení, včetně příjmení Nemcová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Nemcová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Nemcová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. V každém případě je příjmení Nemcová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka.

Počet narozených dětí s příjmením Nemcová za 10 let

Кok na milion lidí
2021962
20202341
20191493
20181228
20171765
20161763
2015519
20142683
20131557
20122910

Historie příjmení Nemcová

Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Nemcová, Bratinová, Al-Nashiová, Pryl nebo Noskievič. Pokud si Nemcová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud vás zajímá původ příjmení Nemcová, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Nemcová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Jasmína Nemcová). Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. V České republice se příjmení Nemcová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Nemcová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud jste si však již příjmení na Nemcová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech.

Vysvětlení příjmení Nemcová

PříjmeníNemcová má 8 písmen.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

M - Sépie iranti eles rudy. Lajdáctví charakteru, schopnost najít správný klíč ke každému ve správný okamžik. Váš muvesiánský a muvesiánský způsob myšlení. ochota sdílet zkušenosti. Neztrácejte svůj život zbytečně, hledejte skutečný klíč. V horším případě narcismus, nespokojenost s ostatními.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Nemcová

Numerologie příjmení Nemcová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Pokud se člověk s příjmením Nemcová ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Lidé s příjmením Nemcová si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. V příjmení Nemcová se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Nositelé příjmení Nemcová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Lidé s příjmením Nemcová se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Držitelé příjmení Nemcová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Numerologie příjmení Nemcová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Nemcová.

Lidé s příjmením Nemcová jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. Jejich osud je klasickým scénářem úspěšného muže. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Nemcová mnoho zkoušek. Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Vyšší moc určila lidem s příjmením Nemcová zvláštní roli, takže na jejich rozhodnutích a činech často závisí něčí život. Nejprve úspěšné studium a výborné známky, pak vřelé postavení ve společnosti rodičů nebo ve společnosti dobrého známého. Příjmení Nemcová je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. Nemcová nesnáší názory a zásahy ostatních, takže jejich rady většinou ignoruje. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Nemcová silnou ochranou. V běžném životě jsou známí jako podivíni a samotáři: zatímco ostatní myslí na zábavu, čtveřice má globální plány. Toho aktivně využívají nově vzniklé náboženské sekty, podvodníci i prostí žebráci.

Rodinný život s příjmením Nemcová.

Proto lidé s příjmením Nemcová nejsou schopni podvádět a mít dlouhodobé náhodné aféry. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Nemcová v rodině. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. V rodinném životě lidí s příjmením Nemcová panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Nemcová zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Příjmení Nemcová vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. Lidé s příjmením Nemcová jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Zástupci příjmení Nemcová jsou v rodinném životě šťastní. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy.

Doporučená povolání pro příjmení Nemcová.

Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Předurčený osud vede lidi s příjmením Nemcová k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Vůdčí schopnosti - nevyhnutelná vlastnost podnikatele s příjmením Nemcová . Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Nemcová uspět jako spisovatel. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Zástupci příjmení Nemcová mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Touha po spravedlnosti je rozhodujícím faktorem při výběru povolání.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Nemcová.

Nositelům příjmení Nemcová jsou panibalismus a korupce cizí. Mezi přednosti příjmení Nemcová patří veselá povaha, optimismus a otevřenost. Spíše tiché a klidné osoby, které se vyhýbají konfliktům. Lidé s příjmením Nemcová jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery. Zástupci příjmení Nemcová - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené.