Příjmení Nemec je nejčastější ve městě Smečno.

Ženy častěji nosí příjmení Nemec.

Podrobné informace o příjmení Nemec, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Nemec? Odkud pochází příjmení Nemec? Jaký je etnický původ příjmení Nemec? Jak se správně píše příjmení Nemec? Správný český překlad a výslovnost příjmení Nemec. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Nemecsi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Nemec

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. V každém případě je příjmení Nemec odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Nemec, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Většina příjmení, včetně příjmení Nemec, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení Nemec může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Příjmení Nemec je v {rand_percentech}% případů maďarského původu.

Počet narozených dětí s příjmením Nemec za 10 let

Кok na milion lidí
20211562
2020649
20192772
20181632
20171697
2016470
20152410
20141854
20132886
20122564

Historie příjmení Nemec

Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Nemec, Volše, Zelendová, Puršl nebo Dedera. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Filip Nemec). První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Rodová příjmení, mezi něž patří i Nemec, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. V České republice se příjmení Nemec objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Pokud vás zajímá původ příjmení Nemec, pokračujte ve čtení. Pokud jste si však již příjmení na Nemec změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Nemec odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud si Nemec přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje.

Vysvětlení příjmení Nemec

PříjmeníNemec má 5 písmen.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

M - Sépie iranti eles rudy. Lajdáctví charakteru, schopnost najít správný klíč ke každému ve správný okamžik. Váš muvesiánský a muvesiánský způsob myšlení. ochota sdílet zkušenosti. Neztrácejte svůj život zbytečně, hledejte skutečný klíč. V horším případě narcismus, nespokojenost s ostatními.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

Význam příjmení Nemec

Pokud se člověk s příjmením Nemec ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Lidé s příjmením Nemec si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Lidé z Nemec a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Nositelé příjmení Nemec aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Nemec se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Nemec. Nositelé příjmení Nemec nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Lidé s příjmením Nemec jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Nemec.

Lidé s příjmením Nemec by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. Ale je to jen hezký nápis a předsudek o lidech kolem nich. Lidé s příjmením Nemec jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. V běžném životě jsou lidé s příjmením Nemec považováni za podivíny: mohou se ztratit ve svém vnitřním světě a nevnímají, co se děje kolem nich. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Nemec a postupně zvyšoval tlak. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Lidé s příjmením Nemec vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Pokud člověk s příjmením Nemec projeví odolnost, očekává závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Vztahy s okolím mají dva scénáře: nositelé příjmení Nemec jsou buď v týmu, nebo se jich okamžitě straní a jsou určeni do vzdáleného kouta.

Rodinný život s příjmením Nemec.

Zástupci příjmení Nemec jsou v rodinném životě šťastní. Příjmení Nemec není nejlepší příjmení. V rodinném životě lidí s příjmením Nemec panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Rodinný život zástupců příjmení Nemec ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Lidé s příjmením Nemec jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. Příjmení Nemec vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel.

Doporučená povolání pro příjmení Nemec.

V podnikání se projevují ze špatné stránky: nereagují na změny na trhu a mají špatný smysl pro potenciální příležitosti. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Jejich ambice jsou někdy tak velké, že Nemec nemůže působit v cizích týmech a vytvoří si vlastní tým. Nositelé příjmení Nemec obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Nemec uspět jako spisovatel. Lidé s příjmením Nemec zasvětili svůj život profesi designéra.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Nemec.

Lidé s příjmením Nemec jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery. Zodpovědní lidé, kteří plní všechny své povinnosti. Jsou také odhodlaní, pracovití, pilní a tvrdohlaví v dobrém slova smyslu. Mohou jim být zadávány úkoly, které vyžadují včasné dokončení. Lidé s příjmením Nemec mají vyrovnaný charakter a vyhýbají se konfliktním situacím. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Nemec poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí.