Příjmení Pokorny je nejčastější ve městě Týnec nad Sázavou.

Ženy častěji nosí příjmení Pokorny.

Podrobné informace o příjmení Pokorny, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Pokorny? Odkud pochází příjmení Pokorny? Jaký je etnický původ příjmení Pokorny? Jak se správně píše příjmení Pokorny? Správný český překlad a výslovnost příjmení Pokorny. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Pokornysi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Pokorny

Příjmení Pokorny může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení Pokorny je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Většina příjmení, včetně příjmení Pokorny, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Pokorny, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. V každém případě je příjmení Pokorny odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu.

Počet narozených dětí s příjmením Pokorny za 10 let

Кok na milion lidí
20212293
20201525
2019626
2018437
20172991
20162049
2015517
20142491
20131036
2012415

Historie příjmení Pokorny

V České republice se příjmení Pokorny objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Pokorny odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud vás zajímá původ příjmení Pokorny, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Pokorny, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Agáta Pokorny). Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud si Pokorny přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud jste si však již příjmení na Pokorny změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Pokorny, Bašina, Kořenář, Stallecker nebo Maťašek.

Vysvětlení příjmení Pokorny

PříjmeníPokorny má 7 písmen.

P - Má sklon k průzkumu, je schopen silných emocí. Nebo aby našli svůj skutečný cíl. Nebo objevovat a poznávat svět. Skvělá intuice, dobré řízení. Velká ambice. Nálada se mění od nadšení po ohromení.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

Y - Kreativní člověk, který se snaží být s produktem zajedno. V životě člověka hodně záleží na jeho představách.

Význam příjmení Pokorny

Lidé z rodiny s příjmením Pokorny jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Nositelé příjmení Pokorny aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Pokud se člověk s příjmením Pokorny ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Numerologie příjmení Pokorny může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Držitelé příjmení Pokorny nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Pokorny. Nositelé příjmení Pokorny aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Pokorny.

Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Toho aktivně využívají nově vzniklé náboženské sekty, podvodníci i prostí žebráci. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Pokorny silnou ochranou. Chrání tyto lidi před nepřízní života a před všemi druhy potíží. Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí. Lidé s příjmením Pokorny se ve společnosti těší zasloužené oblibě a respektu. Pro nositele příjmení Pokorny neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Příjmení Pokorny je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Pokud člověk s příjmením Pokorny projeví odolnost, očekává závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Jakmile jedna obtíž skončí, okamžitě ji nahradí nová. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Nositelé příjmení Pokorny jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Nejprve úspěšné studium a výborné známky, pak vřelé postavení ve společnosti rodičů nebo ve společnosti dobrého známého.

Rodinný život s příjmením Pokorny.

Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. Jako životního partnera si Pokorny vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. V tomto případě se nositelé příjmení Pokorny prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Nesnášejí posměšky a každodenní požadavky a často se zamykají ve svém pokoji, aby mohli pracovat. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Pokorny zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Příjmení Pokorny není nejlepší příjmení. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. Proto lidé s příjmením Pokorny nejsou schopni podvádět a mít dlouhodobé náhodné aféry.

Doporučená povolání pro příjmení Pokorny.

Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Mohli by se také uplatnit v žurnalistice, právu a podnikání. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Pokorny uspět jako spisovatel. Proto si nositelé příjmení Pokorny volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Nositelé příjmení Pokorny jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Zástupci příjmení Pokorny mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Předurčený osud vede lidi s příjmením Pokorny k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Touha po spravedlnosti je rozhodujícím faktorem při výběru povolání. Jejich ambice jsou někdy tak velké, že Pokorny nemůže působit v cizích týmech a vytvoří si vlastní tým.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Pokorny.

Mezi přednosti příjmení Pokorny patří veselá povaha, optimismus a otevřenost. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Pokorny poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Navzdory potížím a problémům, které se objevují, Pokorny neztrácí víru ve své síly a v dosažení svých cílů.