Příjmení Soukup je nejčastější ve městě Hrotovice.

Ženy častěji nosí příjmení Soukup.

Podrobné informace o příjmení Soukup, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Soukup? Odkud pochází příjmení Soukup? Jaký je etnický původ příjmení Soukup? Jak se správně píše příjmení Soukup? Správný český překlad a výslovnost příjmení Soukup. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Soukupsi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Soukup

Většina příjmení, včetně příjmení Soukup, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení Soukup je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. V každém případě je příjmení Soukup odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Soukup, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Příjmení Soukup může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu.

Počet narozených dětí s příjmením Soukup za 10 let

Кok na milion lidí
2021502
20201286
20191661
20181980
2017655
20162454
20152998
20142398
2013758
20122006

Historie příjmení Soukup

V České republice se příjmení Soukup objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud vás zajímá původ příjmení Soukup, pokračujte ve čtení. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Soukup, Indrůch, Frauenbergová, Kvoch nebo Sveřepa. Pokud si Soukup přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Rodová příjmení, mezi něž patří i Soukup, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Soukup odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Flavie Soukup). Pokud jste si však již příjmení na Soukup změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech.

Vysvětlení příjmení Soukup

PříjmeníSoukup má 6 písmen.

S - Navzdory všem předpokladům, sebevědomý, bator, nadšený rovný rovnému. Dobrodružný, dobrodružný termit, schopný zbytečně riskovat, náchylný k nestřeženým nápojům. Ochota riskovat v zájmu jednoho. Ochota a potenciál vést.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

P - Má sklon k průzkumu, je schopen silných emocí. Nebo aby našli svůj skutečný cíl. Nebo objevovat a poznávat svět. Skvělá intuice, dobré řízení. Velká ambice. Nálada se mění od nadšení po ohromení.

Význam příjmení Soukup

Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Pokud se člověk s příjmením Soukup ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Lidé s příjmením Soukup si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Soukup. Držitelé příjmení Soukup nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Nositelé příjmení Soukup aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Příjmení Soukup se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Lidé s příjmením Soukup jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Nositelé příjmení Soukup nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Soukup.

Lidé s příjmením Soukup vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Soukup silnou ochranou. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla. Příjmení Soukup má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Dědicové příjmení Soukup neradi dělají samostatná rozhodnutí, a tak většinu života stráví hledáním toho pravého partnera. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Jejich osud je klasickým scénářem úspěšného muže. Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Soukup mnoho zkoušek. Za správných okolností lidé s příjmením Soukup časem objeví svůj potenciál. Tito lidé vyvíjejí důmyslné vynálezy, neobvyklé stroje nebo alternativní zdroje energie. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním.

Rodinný život s příjmením Soukup.

Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. Ale doma - člověk s příjmením Soukup je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. V tomto případě se nositelé příjmení Soukup prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Lidé s příjmením Soukup jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Příjmení Soukup vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. Za životního partnera si Soukupé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. Příjmení Soukup není nejlepší příjmení. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Problémy v domácnosti přenechávají partnerovi a volný čas tráví prací, která je jejich jediným koníčkem.

Doporučená povolání pro příjmení Soukup.

Vůdčí schopnosti - nevyhnutelná vlastnost podnikatele s příjmením Soukup . Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Proto si nositelé příjmení Soukup volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Lidé s příjmením Soukup zasvětili svůj život profesi designéra. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Soukup uspět jako spisovatel. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Lidé s příjmením Soukup se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Soukup.

Velkorysí lidé, věrní přátelé a partneři. Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené. Jsou čestní, zásadoví a poslušní. Lidé s příjmením Soukup jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery.