Příjmení Soukupová je nejčastější ve městě Humpolec.

Ženy častěji nosí příjmení Soukupová.

Podrobné informace o příjmení Soukupová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Soukupová? Odkud pochází příjmení Soukupová? Jaký je etnický původ příjmení Soukupová? Jak se správně píše příjmení Soukupová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Soukupová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Soukupovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Soukupová

U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení Soukupová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Soukupová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Většina příjmení, včetně příjmení Soukupová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. V každém případě je příjmení Soukupová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Příjmení Soukupová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu.

Počet narozených dětí s příjmením Soukupová za 10 let

Кok na milion lidí
20211207
2020649
20191187
20181719
20172417
2016332
20152225
20142113
20131105
20122254

Historie příjmení Soukupová

Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Želimíra Soukupová). Pokud jste si však již příjmení na Soukupová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. V České republice se příjmení Soukupová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Rodová příjmení, mezi něž patří i Soukupová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud si Soukupová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud vás zajímá původ příjmení Soukupová, pokračujte ve čtení. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Soukupová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Soukupová, Andrejsek, Mereďa, Vražinová nebo Kuřáková.

Vysvětlení příjmení Soukupová

PříjmeníSoukupová má 10 písmen.

S - Navzdory všem předpokladům, sebevědomý, bator, nadšený rovný rovnému. Dobrodružný, dobrodružný termit, schopný zbytečně riskovat, náchylný k nestřeženým nápojům. Ochota riskovat v zájmu jednoho. Ochota a potenciál vést.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

P - Má sklon k průzkumu, je schopen silných emocí. Nebo aby našli svůj skutečný cíl. Nebo objevovat a poznávat svět. Skvělá intuice, dobré řízení. Velká ambice. Nálada se mění od nadšení po ohromení.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Soukupová

Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Nositelé příjmení Soukupová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Numerologie příjmení Soukupová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Držitelé příjmení Soukupová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Pokud se člověk s příjmením Soukupová ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Nositelé příjmení Soukupová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Numerologie příjmení Soukupová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Soukupová.

K takovým lidem ostatní vzhlížejí a lidé s příjmením Soukupová musí splnit očekávání ostatních. Tito lidé vyvíjejí důmyslné vynálezy, neobvyklé stroje nebo alternativní zdroje energie. Lidé s příjmením Soukupová vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. Chrání tyto lidi před nepřízní života a před všemi druhy potíží. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. Jejich vnitřní svět je naplněn mírem, soustředěním a klidem. Příjmení Soukupová je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Za správných okolností lidé s příjmením Soukupová časem objeví svůj potenciál. Soukupová se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Nositelé příjmení Soukupová jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu.

Rodinný život s příjmením Soukupová.

Příjmení Soukupová vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. Problémy v domácnosti přenechávají partnerovi a volný čas tráví prací, která je jejich jediným koníčkem. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Ale doma - člověk s příjmením Soukupová je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Nesnášejí posměšky a každodenní požadavky a často se zamykají ve svém pokoji, aby mohli pracovat. Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Soukupová v rodině. Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Rodinný život zástupců příjmení Soukupová ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Příjmení Soukupová není nejlepší příjmení. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy.

Doporučená povolání pro příjmení Soukupová.

Nositelé příjmení Soukupová obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Členové rodiny Soukupová ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Předurčený osud vede lidi s příjmením Soukupová k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Proto si nositelé příjmení Soukupová volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Zástupci příjmení Soukupová mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Soukupová.

Zástupci příjmení Soukupová - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Soukupová poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Zástupci příjmení Soukupová jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly. Velkorysí lidé, věrní přátelé a partneři.