Příjmení Stastny je nejčastější ve městě Krásná Lípa.

Muži častěji nosí příjmení Stastny.

Podrobné informace o příjmení Stastny, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Stastny? Odkud pochází příjmení Stastny? Jaký je etnický původ příjmení Stastny? Jak se správně píše příjmení Stastny? Správný český překlad a výslovnost příjmení Stastny. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Stastnysi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Stastny

Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. V každém případě je příjmení Stastny odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Většina příjmení, včetně příjmení Stastny, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Stastny je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Stastny, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Příjmení Stastny může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání.

Počet narozených dětí s příjmením Stastny za 10 let

Кok na milion lidí
20212180
20202356
20191920
20181638
20171283
2016877
2015953
20141623
20131881
20121685

Historie příjmení Stastny

Existují varianty, podle nichž může být příjmení Stastny odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Ivona Stastny). Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Stastny, Dykyj, Liškařová, Gáč nebo Vlasak. Rodová příjmení, mezi něž patří i Stastny, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Pokud si Stastny přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. V České republice se příjmení Stastny objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud jste si však již příjmení na Stastny změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Pokud vás zajímá původ příjmení Stastny, pokračujte ve čtení.

Vysvětlení příjmení Stastny

PříjmeníStastny má 7 písmen.

S - Navzdory všem předpokladům, sebevědomý, bator, nadšený rovný rovnému. Dobrodružný, dobrodružný termit, schopný zbytečně riskovat, náchylný k nestřeženým nápojům. Ochota riskovat v zájmu jednoho. Ochota a potenciál vést.

T - Potřebuje materiální stabilitu, má dobré eseje; může být podrážděný, panovačný, nestálý. Kognitivní, ochotný jít až do krajnosti, schopný dobrat se pravdy. Pochopte jejich myšlení. Přizpůsobivost věku.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

S - Navzdory všem předpokladům, sebevědomý, bator, nadšený rovný rovnému. Dobrodružný, dobrodružný termit, schopný zbytečně riskovat, náchylný k nestřeženým nápojům. Ochota riskovat v zájmu jednoho. Ochota a potenciál vést.

T - Potřebuje materiální stabilitu, má dobré eseje; může být podrážděný, panovačný, nestálý. Kognitivní, ochotný jít až do krajnosti, schopný dobrat se pravdy. Pochopte jejich myšlení. Přizpůsobivost věku.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

Y - Kreativní člověk, který se snaží být s produktem zajedno. V životě člověka hodně záleží na jeho představách.

Význam příjmení Stastny

Numerologie příjmení Stastny může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Lidé s příjmením Stastny se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Nositelé příjmení Stastny aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Stastny jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Zástupci příjmení Stastny si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Lidé z Stastny a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Stastny. Nositelé příjmení Stastny aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Stastny.

Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Stastny a postupně zvyšoval tlak. V běžném životě jsou známí jako podivíni a samotáři: zatímco ostatní myslí na zábavu, čtveřice má globální plány. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Lidé s příjmením Stastny by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. Pokud člověk s příjmením Stastny projeví odolnost, očekává závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Jejich vnitřní svět je naplněn mírem, soustředěním a klidem. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Lidé s příjmením Stastny jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. Chrání tyto lidi před nepřízní života a před všemi druhy potíží. Stastny se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou.

Rodinný život s příjmením Stastny.

Lidé s příjmením Stastny jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. V rodinném životě lidí s příjmením Stastny panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. Navzdory své přísnosti a touze po dominanci jsou lidé s příjmením Stastny oddanými otci. Proto lidé s příjmením Stastny nejsou schopni podvádět a mít dlouhodobé náhodné aféry. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Jako životního partnera si Stastny vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Příjmení Stastny není nejlepší příjmení. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci.

Doporučená povolání pro příjmení Stastny.

Členové rodiny Stastny ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Lidé s příjmením Stastny se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Lidé s příjmením Stastny se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. Vrozený vztah k psychologii činí z Pětky potenciální psychoterapeuty, sociální pracovníky a učitele. Nositelé příjmení Stastny jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Mohli by se také uplatnit v žurnalistice, právu a podnikání. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Vůdčí schopnosti - trvalý rys podnikatele s příjmením Stastny . Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Předurčený osud vede lidi s příjmením Stastny k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Lidé s příjmením Stastny zasvětili svůj život profesi designéra.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Stastny.

Spíše tiché a klidné osoby, které se vyhýbají konfliktům. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené. Zodpovědní lidé, kteří plní všechny své povinnosti. Příjmení Stastny znamená odhodlání, vyrovnanost, čestnost a věrnost. Jsou čestní, zásadoví a poslušní. Zástupci příjmení Stastny jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly.