Příjmení Stepanková je nejčastější ve městě Stráž pod Ralskem.

Muži častěji nosí příjmení Stepanková.

Podrobné informace o příjmení Stepanková, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Stepanková? Odkud pochází příjmení Stepanková? Jaký je etnický původ příjmení Stepanková? Jak se správně píše příjmení Stepanková? Správný český překlad a výslovnost příjmení Stepanková. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Stepankovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Stepanková

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Příjmení Stepanková je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. V každém případě je příjmení Stepanková odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Stepanková, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Většina příjmení, včetně příjmení Stepanková, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení Stepanková může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Počet narozených dětí s příjmením Stepanková za 10 let

Кok na milion lidí
20212105
20202310
2019451
20181270
2017396
20161128
20151851
20141218
20131959
20122317

Historie příjmení Stepanková

V České republice se příjmení Stepanková objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Stepanková odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud jste si však již příjmení na Stepanková změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Pokud si Stepanková přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud vás zajímá původ příjmení Stepanková, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Stepanková, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Milíč Stepanková). Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Stepanková, Kohlberger, Schödl, Gřivačová nebo Özenová. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá.

Vysvětlení příjmení Stepanková

PříjmeníStepanková má 11 písmen.

S - Navzdory všem předpokladům, sebevědomý, bator, nadšený rovný rovnému. Dobrodružný, dobrodružný termit, schopný zbytečně riskovat, náchylný k nestřeženým nápojům. Ochota riskovat v zájmu jednoho. Ochota a potenciál vést.

T - Potřebuje materiální stabilitu, má dobré eseje; může být podrážděný, panovačný, nestálý. Kognitivní, ochotný jít až do krajnosti, schopný dobrat se pravdy. Pochopte jejich myšlení. Přizpůsobivost věku.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

P - Má sklon k průzkumu, je schopen silných emocí. Nebo aby našli svůj skutečný cíl. Nebo objevovat a poznávat svět. Skvělá intuice, dobré řízení. Velká ambice. Nálada se mění od nadšení po ohromení.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Stepanková

Lidé s příjmením Stepanková se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Příjmení Stepanková se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Držitelé příjmení Stepanková nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Zástupci příjmení Stepanková si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Lidé s příjmením Stepanková nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Stepanková a postupně zvyšoval tlak. Lidé s příjmením Stepanková si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Stepanková.

Lidé s příjmením Stepanková vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. K takovým lidem ostatní vzhlížejí a lidé s příjmením Stepanková musí splnit očekávání ostatních. Příjmení Stepanková má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Stepanková silnou ochranou. Rodové jméno Stepanková ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. Jakmile jedna obtíž skončí, okamžitě ji nahradí nová. Lidé s příjmením Stepanková se ve společnosti těší zasloužené oblibě a respektu. V běžném životě jsou známí jako podivíni a samotáři: zatímco ostatní myslí na zábavu, čtveřice má globální plány. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Pro nositele příjmení Stepanková neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Toho aktivně využívají nově vzniklé náboženské sekty, podvodníci i prostí žebráci. Nejprve úspěšné studium a výborné známky, pak vřelé postavení ve společnosti rodičů nebo ve společnosti dobrého známého. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Stepanková a postupně zvyšoval tlak.

Rodinný život s příjmením Stepanková.

Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. Proto lidé s příjmením Stepanková nejsou schopni podvádět a mít dlouhodobé náhodné aféry. Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Ale doma - člověk s příjmením Stepanková je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Navzdory své přísnosti a touze po dominanci jsou lidé s příjmením Stepanková oddanými otci. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Lidé s příjmením Stepanková jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti.

Doporučená povolání pro příjmení Stepanková.

Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Lidé s příjmením Stepanková se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Stepanková uspět jako spisovatel. Mohli by se také uplatnit v žurnalistice, právu a podnikání. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Vrozený vztah k psychologii činí z Pětky potenciální psychoterapeuty, sociální pracovníky a učitele. Zástupci příjmení Stepanková mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Lidé s příjmením Stepanková se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Proto si nositelé příjmení Stepanková volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Stepanková.

Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Nositelům příjmení Stepanková jsou panibalismus a korupce cizí. Mohou jim být zadávány úkoly, které vyžadují včasné dokončení. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených. Příjmení Stepanková znamená odhodlání, vyrovnanost, čestnost a věrnost.