Příjmení Zeman je nejčastější ve městě Rokycany.

Ženy častěji nosí příjmení Zeman.

Podrobné informace o příjmení Zeman, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zeman? Odkud pochází příjmení Zeman? Jaký je etnický původ příjmení Zeman? Jak se správně píše příjmení Zeman? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zeman. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zemansi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zeman

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Příjmení Zeman je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. V každém případě je příjmení Zeman odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zeman, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Většina příjmení, včetně příjmení Zeman, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení Zeman může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Počet narozených dětí s příjmením Zeman za 10 let

Кok na milion lidí
2021519
2020331
20191859
2018653
20172546
20161468
20152185
2014935
2013571
20121231

Historie příjmení Zeman

V České republice se příjmení Zeman objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zeman odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud jste si však již příjmení na Zeman změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Pokud si Zeman přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud vás zajímá původ příjmení Zeman, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zeman, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Fabie Zeman). Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zeman, Posypanka, Pechartová, Sňahničan nebo Asali. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá.

Vysvětlení příjmení Zeman

PříjmeníZeman má 5 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

E - Jinými slovy, výsledky jsou sdílené. Jednají ve vzájemných konfliktech. Eleslato, rozumí světu záhad. Mluvení. Láska k cestování, může často změnit své místo pobytu v životě, klid.

M - Sépie iranti eles rudy. Lajdáctví charakteru, schopnost najít správný klíč ke každému ve správný okamžik. Váš muvesiánský a muvesiánský způsob myšlení. ochota sdílet zkušenosti. Neztrácejte svůj život zbytečně, hledejte skutečný klíč. V horším případě narcismus, nespokojenost s ostatními.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

Význam příjmení Zeman

Lidé s příjmením Zeman se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Příjmení Zeman se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Držitelé příjmení Zeman nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Zástupci příjmení Zeman si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Lidé s příjmením Zeman nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zeman a postupně zvyšoval tlak. Lidé s příjmením Zeman si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zeman.

Lidé s příjmením Zeman vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. K takovým lidem ostatní vzhlížejí a lidé s příjmením Zeman musí splnit očekávání ostatních. Příjmení Zeman má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Zeman silnou ochranou. Rodové jméno Zeman ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. Jakmile jedna obtíž skončí, okamžitě ji nahradí nová. Lidé s příjmením Zeman se ve společnosti těší zasloužené oblibě a respektu. V běžném životě jsou známí jako podivíni a samotáři: zatímco ostatní myslí na zábavu, čtveřice má globální plány. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Pro nositele příjmení Zeman neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Toho aktivně využívají nově vzniklé náboženské sekty, podvodníci i prostí žebráci. Nejprve úspěšné studium a výborné známky, pak vřelé postavení ve společnosti rodičů nebo ve společnosti dobrého známého. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zeman a postupně zvyšoval tlak.

Rodinný život s příjmením Zeman.

Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. Proto lidé s příjmením Zeman nejsou schopni podvádět a mít dlouhodobé náhodné aféry. Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Ale doma - člověk s příjmením Zeman je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Navzdory své přísnosti a touze po dominanci jsou lidé s příjmením Zeman oddanými otci. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Lidé s příjmením Zeman jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti.

Doporučená povolání pro příjmení Zeman.

Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Lidé s příjmením Zeman se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Zeman uspět jako spisovatel. Mohli by se také uplatnit v žurnalistice, právu a podnikání. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Vrozený vztah k psychologii činí z Pětky potenciální psychoterapeuty, sociální pracovníky a učitele. Zástupci příjmení Zeman mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Lidé s příjmením Zeman se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Proto si nositelé příjmení Zeman volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zeman.

Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Nositelům příjmení Zeman jsou panibalismus a korupce cizí. Mohou jim být zadávány úkoly, které vyžadují včasné dokončení. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených. Příjmení Zeman znamená odhodlání, vyrovnanost, čestnost a věrnost.