Příjmení Zulu je nejčastější ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Muži častěji nosí příjmení Zulu.

Podrobné informace o příjmení Zulu, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zulu? Odkud pochází příjmení Zulu? Jaký je etnický původ příjmení Zulu? Jak se správně píše příjmení Zulu? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zulu. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zulusi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zulu

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. V každém případě je příjmení Zulu odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Většina příjmení, včetně příjmení Zulu, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení Zulu je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zulu, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Příjmení Zulu může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání.

Počet narozených dětí s příjmením Zulu za 10 let

Кok na milion lidí
20212314
2020548
20191255
20182203
2017732
20161760
20152531
20142816
20132483
2012463

Historie příjmení Zulu

Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Elmar Zulu). Rodová příjmení, mezi něž patří i Zulu, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zulu, Rochling, Morocz, Szerdi nebo Stawski. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud vás zajímá původ příjmení Zulu, pokračujte ve čtení. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zulu odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud si Zulu přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. V České republice se příjmení Zulu objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud jste si však již příjmení na Zulu změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech.

Vysvětlení příjmení Zulu

PříjmeníZulu má 4 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

L - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

Význam příjmení Zulu

V příjmení Zulu se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Pokud se člověk s příjmením Zulu ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Numerologie příjmení Zulu může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Lidé z rodiny s příjmením Zulu jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. Nositelé příjmení Zulu aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Zulu si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Držitelé příjmení Zulu nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Příjmení Zulu se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Numerologie příjmení Zulu může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zulu.

Lidé s příjmením Zulu se ve společnosti těší zasloužené oblibě a respektu. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Lidé s příjmením Zulu vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Lidé s příjmením Zulu by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. V tomto případě se sami představitelé příjmení Zulu o tyto procesy vůbec nezajímají. Vyšší moc určila lidem s příjmením Zulu zvláštní roli, takže na jejich rozhodnutích a činech často závisí něčí život. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. K takovým lidem ostatní vzhlížejí a lidé s příjmením Zulu musí splnit očekávání ostatních. Zulu nesnáší názory a zásahy ostatních, takže jejich rady většinou ignoruje. Nositelé příjmení Zulu jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Pokud člověk s příjmením Zulu projeví odolnost, očekává závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Jejich vnitřní svět je naplněn mírem, soustředěním a klidem. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zulu a postupně zvyšoval tlak. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Lidé s příjmením Zulu jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli.

Rodinný život s příjmením Zulu.

Příjmení Zulu není nejlepší příjmení. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Lidé s příjmením Zulu nejčastěji budují svůj rodinný život na základě lásky a vzájemného porozumění. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Rodinný život zástupců příjmení Zulu ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. V tomto případě se nositelé příjmení Zulu prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Problémy v domácnosti přenechávají partnerovi a volný čas tráví prací, která je jejich jediným koníčkem. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba.

Doporučená povolání pro příjmení Zulu.

V podnikání se projevují ze špatné stránky: nereagují na změny na trhu a mají špatný smysl pro potenciální příležitosti. Nositelé příjmení Zulu jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Jejich ambice jsou někdy tak velké, že Zulu nemůže působit v cizích týmech a vytvoří si vlastní tým. Vůdčí schopnosti - trvalý rys podnikatele s příjmením Zulu . Členové rodiny Zulu ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Vůdčí schopnosti - nevyhnutelná vlastnost podnikatele s příjmením Zulu . Nositelé příjmení Zulu obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Vrozený vztah k psychologii činí z Pětky potenciální psychoterapeuty, sociální pracovníky a učitele.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zulu.

Velkorysí lidé, věrní přátelé a partneři. Mezi přednosti příjmení Zulu patří veselá povaha, optimismus a otevřenost. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené. Zástupci příjmení Zulu - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. Lidé s příjmením Zulu jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery.