Příjmení Zumasová je nejčastější ve městě Bezdružice.

Ženy častěji nosí příjmení Zumasová.

Podrobné informace o příjmení Zumasová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zumasová? Odkud pochází příjmení Zumasová? Jaký je etnický původ příjmení Zumasová? Jak se správně píše příjmení Zumasová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zumasová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zumasovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zumasová

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zumasová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. V každém případě je příjmení Zumasová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Příjmení Zumasová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení Zumasová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Většina příjmení, včetně příjmení Zumasová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen.

Počet narozených dětí s příjmením Zumasová za 10 let

Кok na milion lidí
2021318
20202710
20191283
20182644
20172701
20161606
20151296
20142363
20131783
2012433

Historie příjmení Zumasová

Rodová příjmení, mezi něž patří i Zumasová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. V České republice se příjmení Zumasová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud si Zumasová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Marina Zumasová). Pokud vás zajímá původ příjmení Zumasová, pokračujte ve čtení. Pokud jste si však již příjmení na Zumasová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zumasová, Paurová, Laskowská, Sochora nebo Luprichová. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zumasová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby.

Vysvětlení příjmení Zumasová

PříjmeníZumasová má 9 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

M - Sépie iranti eles rudy. Lajdáctví charakteru, schopnost najít správný klíč ke každému ve správný okamžik. Váš muvesiánský a muvesiánský způsob myšlení. ochota sdílet zkušenosti. Neztrácejte svůj život zbytečně, hledejte skutečný klíč. V horším případě narcismus, nespokojenost s ostatními.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

S - Navzdory všem předpokladům, sebevědomý, bator, nadšený rovný rovnému. Dobrodružný, dobrodružný termit, schopný zbytečně riskovat, náchylný k nestřeženým nápojům. Ochota riskovat v zájmu jednoho. Ochota a potenciál vést.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Zumasová

Nositelé příjmení Zumasová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Zumasová si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. V příjmení Zumasová se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Lidé s příjmením Zumasová se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Nositelé příjmení Zumasová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Pokud se člověk s příjmením Zumasová ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Numerologie příjmení Zumasová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zumasová.

Ale je to jen hezký nápis a předsudek o lidech kolem nich. Nositelé příjmení Zumasová jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Pro nositele příjmení Zumasová neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Lidé s příjmením Zumasová se ve společnosti těší zasloužené oblibě a respektu. Nejprve úspěšné studium a výborné známky, pak vřelé postavení ve společnosti rodičů nebo ve společnosti dobrého známého. V osobnostech těchto lidí lze vysledovat výbušné poznámky: mohou náhle změnit své plány, probudit se uprostřed noci a začít pracovat na novém projektu. Tito lidé vyvíjejí důmyslné vynálezy, neobvyklé stroje nebo alternativní zdroje energie. Chrání tyto lidi před nepřízní života a před všemi druhy potíží. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. V tomto případě se sami představitelé příjmení Zumasová o tyto procesy vůbec nezajímají. Za správných okolností lidé s příjmením Zumasová časem objeví svůj potenciál. Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla. Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí.

Rodinný život s příjmením Zumasová.

Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Příjmení Zumasová není nejlepší příjmení. V rodinném životě lidí s příjmením Zumasová panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Nesnášejí posměšky a každodenní požadavky a často se zamykají ve svém pokoji, aby mohli pracovat. Jsou duší společnosti, oddaným přítelem, ale ne vždy nejlepším manželem nebo nejlepší manželkou. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Navzdory své přísnosti a touze po dominanci jsou lidé s příjmením Zumasová oddanými otci. Za životního partnera si Zumasováé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. Zumasová zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné.

Doporučená povolání pro příjmení Zumasová.

Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Předurčený osud vede lidi s příjmením Zumasová k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Proto si nositelé příjmení Zumasová volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Vrozený vztah k psychologii činí z Pětky potenciální psychoterapeuty, sociální pracovníky a učitele. Nositelé příjmení Zumasová obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. V podnikání se projevují ze špatné stránky: nereagují na změny na trhu a mají špatný smysl pro potenciální příležitosti. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zumasová.

Spíše tiché a klidné osoby, které se vyhýbají konfliktům. Navzdory potížím a problémům, které se objevují, Zumasová neztrácí víru ve své síly a v dosažení svých cílů. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Příjmení Zumasová znamená odhodlání, vyrovnanost, čestnost a věrnost. Velkorysí lidé, věrní přátelé a partneři.