Příjmení Zupanová je nejčastější ve městě Rožmberk nad Vltavou.

Ženy častěji nosí příjmení Zupanová.

Podrobné informace o příjmení Zupanová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zupanová? Odkud pochází příjmení Zupanová? Jaký je etnický původ příjmení Zupanová? Jak se správně píše příjmení Zupanová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zupanová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zupanovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zupanová

Většina příjmení, včetně příjmení Zupanová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Zupanová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení Zupanová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zupanová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. V každém případě je příjmení Zupanová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Počet narozených dětí s příjmením Zupanová za 10 let

Кok na milion lidí
2021782
20202096
20192414
20181761
20171368
20161010
20151127
2014337
20131996
20122183

Historie příjmení Zupanová

V České republice se příjmení Zupanová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Jadrana Zupanová). Pokud vás zajímá původ příjmení Zupanová, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zupanová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zupanová, Tzaneva, Moulík, Gron nebo Glatzová. Pokud jste si však již příjmení na Zupanová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zupanová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud si Zupanová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá.

Vysvětlení příjmení Zupanová

PříjmeníZupanová má 9 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

P - Má sklon k průzkumu, je schopen silných emocí. Nebo aby našli svůj skutečný cíl. Nebo objevovat a poznávat svět. Skvělá intuice, dobré řízení. Velká ambice. Nálada se mění od nadšení po ohromení.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Zupanová

Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Lidé s příjmením Zupanová si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Lidé s příjmením Zupanová nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Lidé s příjmením Zupanová se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Nositelé příjmení Zupanová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Zupanová jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Zástupci příjmení Zupanová si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Numerologie příjmení Zupanová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Držitelé příjmení Zupanová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zupanová.

Dědicové příjmení Zupanová neradi dělají samostatná rozhodnutí, a tak většinu života stráví hledáním toho pravého partnera. Než se z nich staly zářivé diamanty, musely projít ohněm, vodou a mosaznými trubkami. Lidé s příjmením Zupanová by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. K takovým lidem ostatní vzhlížejí a lidé s příjmením Zupanová musí splnit očekávání ostatních. Zupanová se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. Jakmile jedna obtíž skončí, okamžitě ji nahradí nová. Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Vztahy s okolím mají dva scénáře: nositelé příjmení Zupanová jsou buď v týmu, nebo se jich okamžitě straní a jsou určeni do vzdáleného kouta. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Za správných okolností lidé s příjmením Zupanová časem objeví svůj potenciál. Pokud člověk s příjmením Zupanová projeví odolnost, očekává závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti.

Rodinný život s příjmením Zupanová.

Zástupci příjmení Zupanová jsou v rodinném životě šťastní. V rodinném životě lidí s příjmením Zupanová panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Příjmení Zupanová není nejlepší příjmení. Zupanová zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Zupanová v rodině. Lidé s příjmením Zupanová jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Většina domácích prací je na jejich bedrech, ale potřebují pravidelné povzbuzování od partnera. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Příjmení Zupanová vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité.

Doporučená povolání pro příjmení Zupanová.

Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Proto si nositelé příjmení Zupanová volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. V podnikání se projevují ze špatné stránky: nereagují na změny na trhu a mají špatný smysl pro potenciální příležitosti. Předurčený osud vede lidi s příjmením Zupanová k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Zástupci příjmení Zupanová mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Nositelé příjmení Zupanová jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře. Lidé s příjmením Zupanová se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zupanová.

Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Jsou čestní, zásadoví a poslušní. Mohou jim být zadávány úkoly, které vyžadují včasné dokončení. Zupanová netoleruje pokrytectví a neuznává rouhání. Jsou také odhodlaní, pracovití, pilní a tvrdohlaví v dobrém slova smyslu. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně.