Příjmení Zupcić je nejčastější ve městě Bystré.

Ženy častěji nosí příjmení Zupcić.

Podrobné informace o příjmení Zupcić, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zupcić? Odkud pochází příjmení Zupcić? Jaký je etnický původ příjmení Zupcić? Jak se správně píše příjmení Zupcić? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zupcić. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zupcićsi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zupcić

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Příjmení Zupcić může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. V každém případě je příjmení Zupcić odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zupcić, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení Zupcić je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Většina příjmení, včetně příjmení Zupcić, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen.

Počet narozených dětí s příjmením Zupcić za 10 let

Кok na milion lidí
20211566
20201559
20192958
20182405
20171390
20161848
2015643
20141334
2013878
20122033

Historie příjmení Zupcić

Rodová příjmení, mezi něž patří i Zupcić, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zupcić odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud si Zupcić přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Teodora Zupcić). Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zupcić, Prcín, Obid, Duba nebo János. Pokud vás zajímá původ příjmení Zupcić, pokračujte ve čtení. Pokud jste si však již příjmení na Zupcić změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. V České republice se příjmení Zupcić objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením.

Vysvětlení příjmení Zupcić

PříjmeníZupcić má 7 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

P - Má sklon k průzkumu, je schopen silných emocí. Nebo aby našli svůj skutečný cíl. Nebo objevovat a poznávat svět. Skvělá intuice, dobré řízení. Velká ambice. Nálada se mění od nadšení po ohromení.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

Význam příjmení Zupcić

Příjmení Zupcić se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Zástupci příjmení Zupcić si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Numerologie příjmení Zupcić může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Lidé s příjmením Zupcić si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Lidé s příjmením Zupcić nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Nositelé příjmení Zupcić nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. V příjmení Zupcić se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zupcić a postupně zvyšoval tlak.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zupcić.

Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Zupcić mnoho zkoušek. Lidé s příjmením Zupcić jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. Vyšší moc určila lidem s příjmením Zupcić zvláštní roli, takže na jejich rozhodnutích a činech často závisí něčí život. Lidé s příjmením Zupcić vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Zupcić silnou ochranou. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Zupcić nesnáší názory a zásahy ostatních, takže jejich rady většinou ignoruje. Rodové jméno Zupcić ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Vliv štěstí lze vysledovat již od útlého věku. Příjmení Zupcić má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Příjmení Zupcić je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Nejprve úspěšné studium a výborné známky, pak vřelé postavení ve společnosti rodičů nebo ve společnosti dobrého známého.

Rodinný život s příjmením Zupcić.

Lidé s příjmením Zupcić nejčastěji budují svůj rodinný život na základě lásky a vzájemného porozumění. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Za životního partnera si Zupcićé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Zupcić v rodině. Rodinný život zástupců příjmení Zupcić ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Příjmení Zupcić není nejlepší příjmení. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Jako životního partnera si Zupcić vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel.

Doporučená povolání pro příjmení Zupcić.

Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Vůdčí schopnosti - trvalý rys podnikatele s příjmením Zupcić . Lidé s příjmením Zupcić se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Zástupci příjmení Zupcić mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Proto si nositelé příjmení Zupcić volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. V podnikání se projevují ze špatné stránky: nereagují na změny na trhu a mají špatný smysl pro potenciální příležitosti. Lidé s příjmením Zupcić se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zupcić.

Spíše tiché a klidné osoby, které se vyhýbají konfliktům. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Zupcić poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Mezi přednosti příjmení Zupcić patří vyrovnanost, smysl pro humor, klid a společenskost. Zástupci příjmení Zupcić - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly.