Příjmení Zurawská je nejčastější ve městě Chrudim.

Muži častěji nosí příjmení Zurawská.

Podrobné informace o příjmení Zurawská, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zurawská? Odkud pochází příjmení Zurawská? Jaký je etnický původ příjmení Zurawská? Jak se správně píše příjmení Zurawská? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zurawská. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zurawskási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zurawská

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zurawská, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. V každém případě je příjmení Zurawská odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Zurawská může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Většina příjmení, včetně příjmení Zurawská, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení Zurawská je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Počet narozených dětí s příjmením Zurawská za 10 let

Кok na milion lidí
20212299
20201956
20192576
2018409
2017745
2016756
20151959
20142666
20132827
2012560

Historie příjmení Zurawská

Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zurawská, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. V České republice se příjmení Zurawská objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zurawská odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zurawská, Báborová, Vidinovská, Hamrníková nebo Borovič. Pokud vás zajímá původ příjmení Zurawská, pokračujte ve čtení. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Čeněk Zurawská). Pokud jste si však již příjmení na Zurawská změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud si Zurawská přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje.

Vysvětlení příjmení Zurawská

PříjmeníZurawská má 9 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

W - Dosáhnout vysokého cíle, získat respekt a lásku a uznání ostatních. Inteligence. Schopnost obrátit situaci ve svůj prospěch. Vedení a činnost.

S - Navzdory všem předpokladům, sebevědomý, bator, nadšený rovný rovnému. Dobrodružný, dobrodružný termit, schopný zbytečně riskovat, náchylný k nestřeženým nápojům. Ochota riskovat v zájmu jednoho. Ochota a potenciál vést.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

Význam příjmení Zurawská

Držitelé příjmení Zurawská nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Lidé s příjmením Zurawská jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Zástupci příjmení Zurawská si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Zurawská. Pokud se člověk s příjmením Zurawská ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Příjmení Zurawská se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Nositelé příjmení Zurawská nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Lidé s příjmením Zurawská nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zurawská.

Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Jejich osud je klasickým scénářem úspěšného muže. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. Dědicové příjmení Zurawská neradi dělají samostatná rozhodnutí, a tak většinu života stráví hledáním toho pravého partnera. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Zurawská silnou ochranou. V běžném životě jsou lidé s příjmením Zurawská považováni za podivíny: mohou se ztratit ve svém vnitřním světě a nevnímají, co se děje kolem nich. V tomto případě se sami představitelé příjmení Zurawská o tyto procesy vůbec nezajímají. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele. Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Zurawská mnoho zkoušek. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Lidé s příjmením Zurawská by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. V běžném životě jsou známí jako podivíni a samotáři: zatímco ostatní myslí na zábavu, čtveřice má globální plány. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Vyšší moc určila lidem s příjmením Zurawská zvláštní roli, takže na jejich rozhodnutích a činech často závisí něčí život. Vztahy s okolím mají dva scénáře: nositelé příjmení Zurawská jsou buď v týmu, nebo se jich okamžitě straní a jsou určeni do vzdáleného kouta. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla.

Rodinný život s příjmením Zurawská.

Většina domácích prací je na jejich bedrech, ale potřebují pravidelné povzbuzování od partnera. Příjmení Zurawská není nejlepší příjmení. Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Příjmení Zurawská vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. Rodinný život zástupců příjmení Zurawská ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Jako životního partnera si Zurawská vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Za životního partnera si Zurawskáé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Zurawská v rodině. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov.

Doporučená povolání pro příjmení Zurawská.

Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Členové rodiny Zurawská ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Držitelé příjmení Zurawská mají vynikající znalosti o specifikách práva a mohou se stát právníky nebo advokáty. Jejich ambice jsou někdy tak velké, že Zurawská nemůže působit v cizích týmech a vytvoří si vlastní tým. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Lidé s příjmením Zurawská zasvětili svůj život profesi designéra. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Zurawská uspět jako spisovatel.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zurawská.

Zástupci příjmení Zurawská - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. Jsou také odhodlaní, pracovití, pilní a tvrdohlaví v dobrém slova smyslu. Lidé s příjmením Zurawská mají vyrovnaný charakter a vyhýbají se konfliktním situacím. Mezi přednosti příjmení Zurawská patří vyrovnanost, smysl pro humor, klid a společenskost. Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených. Lidé s příjmením Zurawská jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery.