Příjmení Zurka je nejčastější ve městě Hradec Králové.

Ženy častěji nosí příjmení Zurka.

Podrobné informace o příjmení Zurka, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zurka? Odkud pochází příjmení Zurka? Jaký je etnický původ příjmení Zurka? Jak se správně píše příjmení Zurka? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zurka. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zurkasi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zurka

Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zurka, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Většina příjmení, včetně příjmení Zurka, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení Zurka je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení Zurka může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. V každém případě je příjmení Zurka odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Počet narozených dětí s příjmením Zurka za 10 let

Кok na milion lidí
20211742
20202535
20191603
20182451
20172943
20161165
20151681
2014846
20131313
20121175

Historie příjmení Zurka

Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zurka odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zurka, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Pokud si Zurka přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. V České republice se příjmení Zurka objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Pokud vás zajímá původ příjmení Zurka, pokračujte ve čtení. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Adelaida Zurka). Pokud jste si však již příjmení na Zurka změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zurka, Hyláková, Bombara, Jasso nebo Zainzinger. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá.

Vysvětlení příjmení Zurka

PříjmeníZurka má 5 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

R - Popisuje člověka, který je inteligentní a zásadový. Snadnost, schopnost rychle dokončit jakýkoli úkol a získat nové znalosti. Lidé, kteří mají toto písmeno ve jméně, mají schopnost poznat tajemství ostatních. Životní motto zní >všechno, nebo nic. Vytrvalost a houževnatost. Přílišná konkrétnost a nedostatek podtónů.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

Význam příjmení Zurka

Držitelé příjmení Zurka nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Nositelé příjmení Zurka aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zurka a postupně zvyšoval tlak. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Lidé z rodiny s příjmením Zurka jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. Pokud se člověk s příjmením Zurka ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Numerologie příjmení Zurka může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Příjmení Zurka se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Nositelé příjmení Zurka aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zurka.

Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Zurka mnoho zkoušek. Dědicové příjmení Zurka neradi dělají samostatná rozhodnutí, a tak většinu života stráví hledáním toho pravého partnera. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla. Lidé s příjmením Zurka vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zurka a postupně zvyšoval tlak. V osobnostech těchto lidí lze vysledovat výbušné poznámky: mohou náhle změnit své plány, probudit se uprostřed noci a začít pracovat na novém projektu. Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Rodové jméno Zurka ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. Pro nositele příjmení Zurka neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Zurka silnou ochranou.

Rodinný život s příjmením Zurka.

Jsou duší společnosti, oddaným přítelem, ale ne vždy nejlepším manželem nebo nejlepší manželkou. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Rodinný život zástupců příjmení Zurka ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel. Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Jako životního partnera si Zurka vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Za životního partnera si Zurkaé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze.

Doporučená povolání pro příjmení Zurka.

Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Lidé s příjmením Zurka se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Předurčený osud vede lidi s příjmením Zurka k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Držitelé příjmení Zurka mají vynikající znalosti o specifikách práva a mohou se stát právníky nebo advokáty. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Vůdčí schopnosti - trvalý rys podnikatele s příjmením Zurka . Nositelé příjmení Zurka jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Zástupci příjmení Zurka mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zurka.

Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Zurka poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Zodpovědní lidé, kteří plní všechny své povinnosti.