Příjmení Zusi je nejčastější ve městě Krásná Lípa.

Ženy častěji nosí příjmení Zusi.

Podrobné informace o příjmení Zusi, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zusi? Odkud pochází příjmení Zusi? Jaký je etnický původ příjmení Zusi? Jak se správně píše příjmení Zusi? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zusi. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zusisi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zusi

Většina příjmení, včetně příjmení Zusi, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení Zusi může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zusi, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Příjmení Zusi je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. V každém případě je příjmení Zusi odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Počet narozených dětí s příjmením Zusi za 10 let

Кok na milion lidí
20211862
2020586
2019397
20181490
20171097
2016830
2015888
20141429
20132431
20121390

Historie příjmení Zusi

V České republice se příjmení Zusi objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Benedikta Zusi). Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zusi, Cisarík, Dresselová, Ředina nebo Mlejnecký. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud vás zajímá původ příjmení Zusi, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zusi, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Pokud jste si však již příjmení na Zusi změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Pokud si Zusi přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zusi odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá.

Vysvětlení příjmení Zusi

PříjmeníZusi má 4 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

S - Navzdory všem předpokladům, sebevědomý, bator, nadšený rovný rovnému. Dobrodružný, dobrodružný termit, schopný zbytečně riskovat, náchylný k nestřeženým nápojům. Ochota riskovat v zájmu jednoho. Ochota a potenciál vést.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

Význam příjmení Zusi

Pokud se člověk s příjmením Zusi ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zusi a postupně zvyšoval tlak. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Nositelé příjmení Zusi aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Držitelé příjmení Zusi nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Zusi. V příjmení Zusi se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Lidé z Zusi a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Lidé s příjmením Zusi si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zusi.

Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Zusi mnoho zkoušek. V běžném životě jsou lidé s příjmením Zusi považováni za podivíny: mohou se ztratit ve svém vnitřním světě a nevnímají, co se děje kolem nich. Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. K takovým lidem ostatní vzhlížejí a lidé s příjmením Zusi musí splnit očekávání ostatních. Za správných okolností lidé s příjmením Zusi časem objeví svůj potenciál. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. V osobnostech těchto lidí lze vysledovat výbušné poznámky: mohou náhle změnit své plány, probudit se uprostřed noci a začít pracovat na novém projektu. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti.

Rodinný život s příjmením Zusi.

Příjmení Zusi není nejlepší příjmení. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Zusi v rodině. Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Lidé s příjmením Zusi jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Příjmení Zusi vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. Nesnášejí posměšky a každodenní požadavky a často se zamykají ve svém pokoji, aby mohli pracovat. Bohužel tato idyla není dílem lidí.

Doporučená povolání pro příjmení Zusi.

Nositelé příjmení Zusi jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Vůdčí schopnosti - nevyhnutelná vlastnost podnikatele s příjmením Zusi . Proto si nositelé příjmení Zusi volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Předurčený osud vede lidi s příjmením Zusi k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Členové rodiny Zusi ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Nositelé příjmení Zusi obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Zusi uspět jako spisovatel. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zusi.

Zodpovědní lidé, kteří plní všechny své povinnosti. Lidé s příjmením Zusi mají vyrovnaný charakter a vyhýbají se konfliktním situacím. Jsou také odhodlaní, pracovití, pilní a tvrdohlaví v dobrém slova smyslu. Zástupci příjmení Zusi - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. Zástupci příjmení Zusi jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly. Nositelům příjmení Zusi jsou panibalismus a korupce cizí.