Příjmení Zusko je nejčastější ve městě Sedlice.

Muži častěji nosí příjmení Zusko.

Podrobné informace o příjmení Zusko, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zusko? Odkud pochází příjmení Zusko? Jaký je etnický původ příjmení Zusko? Jak se správně píše příjmení Zusko? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zusko. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zuskosi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zusko

Příjmení Zusko může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zusko, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Příjmení Zusko je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. V každém případě je příjmení Zusko odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Většina příjmení, včetně příjmení Zusko, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen.

Počet narozených dětí s příjmením Zusko za 10 let

Кok na milion lidí
20212649
20201511
2019311
20181561
2017546
20161126
2015398
20142262
20132907
20121205

Historie příjmení Zusko

Pokud jste si však již příjmení na Zusko změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. V České republice se příjmení Zusko objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zusko, Bartéková, Propš, Bukovjan nebo Pluhár. Pokud si Zusko přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud vás zajímá původ příjmení Zusko, pokračujte ve čtení. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zusko, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Naneta Zusko). Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zusko odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení.

Vysvětlení příjmení Zusko

PříjmeníZusko má 5 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

S - Navzdory všem předpokladům, sebevědomý, bator, nadšený rovný rovnému. Dobrodružný, dobrodružný termit, schopný zbytečně riskovat, náchylný k nestřeženým nápojům. Ochota riskovat v zájmu jednoho. Ochota a potenciál vést.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

Význam příjmení Zusko

Zástupci příjmení Zusko si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Zusko. Pokud se člověk s příjmením Zusko ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Lidé s příjmením Zusko se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Nositelé příjmení Zusko aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Nositelé příjmení Zusko aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé z Zusko a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Držitelé příjmení Zusko nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Nositelé příjmení Zusko nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zusko.

Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Lidé s příjmením Zusko by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. Lidé s příjmením Zusko se ve společnosti těší zasloužené oblibě a respektu. Vztahy s okolím mají dva scénáře: nositelé příjmení Zusko jsou buď v týmu, nebo se jich okamžitě straní a jsou určeni do vzdáleného kouta. Za správných okolností lidé s příjmením Zusko časem objeví svůj potenciál. V tomto případě se sami představitelé příjmení Zusko o tyto procesy vůbec nezajímají. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. Dědicové příjmení Zusko neradi dělají samostatná rozhodnutí, a tak většinu života stráví hledáním toho pravého partnera. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. V osobnostech těchto lidí lze vysledovat výbušné poznámky: mohou náhle změnit své plány, probudit se uprostřed noci a začít pracovat na novém projektu. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové.

Rodinný život s příjmením Zusko.

Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Rodinný život zástupců příjmení Zusko ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Příjmení Zusko vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah. Jako životního partnera si Zusko vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Proto lidé s příjmením Zusko nejsou schopni podvádět a mít dlouhodobé náhodné aféry. Jsou duší společnosti, oddaným přítelem, ale ne vždy nejlepším manželem nebo nejlepší manželkou. Problémy v domácnosti přenechávají partnerovi a volný čas tráví prací, která je jejich jediným koníčkem. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. V tomto případě se nositelé příjmení Zusko prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel.

Doporučená povolání pro příjmení Zusko.

Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Touha po spravedlnosti je rozhodujícím faktorem při výběru povolání. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Nositelé příjmení Zusko obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Nositelé příjmení Zusko jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Členové rodiny Zusko ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zusko.

Velkorysí lidé, věrní přátelé a partneři. Zástupci příjmení Zusko - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Zusko poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Lidé s příjmením Zusko jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery. Zástupci příjmení Zusko jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly. Jsou také odhodlaní, pracovití, pilní a tvrdohlaví v dobrém slova smyslu.