Příjmení Zuzan je nejčastější ve městě Pilníkov.

Muži častěji nosí příjmení Zuzan.

Podrobné informace o příjmení Zuzan, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zuzan? Odkud pochází příjmení Zuzan? Jaký je etnický původ příjmení Zuzan? Jak se správně píše příjmení Zuzan? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zuzan. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zuzansi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zuzan

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Zuzan může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Většina příjmení, včetně příjmení Zuzan, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zuzan, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Příjmení Zuzan je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. V každém případě je příjmení Zuzan odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci.

Počet narozených dětí s příjmením Zuzan za 10 let

Кok na milion lidí
2021975
20202040
20192310
20181852
2017438
2016577
2015995
20141073
20132348
2012625

Historie příjmení Zuzan

Rodová příjmení, mezi něž patří i Zuzan, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zuzan, Stoff, Hekerle, Lošonczi nebo Tomasko. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zuzan odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud vás zajímá původ příjmení Zuzan, pokračujte ve čtení. Pokud jste si však již příjmení na Zuzan změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Pokud si Zuzan přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. V České republice se příjmení Zuzan objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Lubor Zuzan).

Vysvětlení příjmení Zuzan

PříjmeníZuzan má 5 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

Význam příjmení Zuzan

Nositelé příjmení Zuzan nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Lidé z rodiny s příjmením Zuzan jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. V příjmení Zuzan se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Lidé z Zuzan a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Příjmení Zuzan se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Pokud se člověk s příjmením Zuzan ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Nositelé příjmení Zuzan aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Zuzan jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zuzan.

V běžném životě jsou lidé s příjmením Zuzan považováni za podivíny: mohou se ztratit ve svém vnitřním světě a nevnímají, co se děje kolem nich. Zuzan se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Zuzan mnoho zkoušek. Rodové jméno Zuzan ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. Pokud člověk s příjmením Zuzan projeví odolnost, očekává závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní. V tomto případě se sami představitelé příjmení Zuzan o tyto procesy vůbec nezajímají. Zuzan nesnáší názory a zásahy ostatních, takže jejich rady většinou ignoruje. Lidé s příjmením Zuzan by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. Nositelé příjmení Zuzan jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Příjmení Zuzan má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zuzan a postupně zvyšoval tlak. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. Každý rok představuje řadu problémů, nástrah a obtíží.

Rodinný život s příjmením Zuzan.

Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Děti je však milují, protože Zuzan se nesnaží hrát roli dospělého. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Zuzan v rodině. V rodinném životě lidí s příjmením Zuzan panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Problémy v domácnosti přenechávají partnerovi a volný čas tráví prací, která je jejich jediným koníčkem. Navzdory své přísnosti a touze po dominanci jsou lidé s příjmením Zuzan oddanými otci. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. Zuzan zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Většina domácích prací je na jejich bedrech, ale potřebují pravidelné povzbuzování od partnera. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci.

Doporučená povolání pro příjmení Zuzan.

Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Touha po spravedlnosti je rozhodujícím faktorem při výběru povolání. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Nositelé příjmení Zuzan jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Jejich ambice jsou někdy tak velké, že Zuzan nemůže působit v cizích týmech a vytvoří si vlastní tým. Předurčený osud vede lidi s příjmením Zuzan k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Lidé s příjmením Zuzan se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zuzan.

Mohou jim být zadávány úkoly, které vyžadují včasné dokončení. Zástupci příjmení Zuzan jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly. Zodpovědní lidé, kteří plní všechny své povinnosti. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Navzdory potížím a problémům, které se objevují, Zuzan neztrácí víru ve své síly a v dosažení svých cílů. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky.