Příjmení Zuzanik je nejčastější ve městě Mníšek pod Brdy.

Muži častěji nosí příjmení Zuzanik.

Podrobné informace o příjmení Zuzanik, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zuzanik? Odkud pochází příjmení Zuzanik? Jaký je etnický původ příjmení Zuzanik? Jak se správně píše příjmení Zuzanik? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zuzanik. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zuzaniksi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zuzanik

Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Většina příjmení, včetně příjmení Zuzanik, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Příjmení Zuzanik může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. V každém případě je příjmení Zuzanik odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zuzanik, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení Zuzanik je v {rand_percentech}% případů maďarského původu.

Počet narozených dětí s příjmením Zuzanik za 10 let

Кok na milion lidí
20211562
20202880
20191711
20182434
20172767
20161472
20151749
2014731
2013385
20122779

Historie příjmení Zuzanik

V České republice se příjmení Zuzanik objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud vás zajímá původ příjmení Zuzanik, pokračujte ve čtení. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. František Zuzanik). Rodová příjmení, mezi něž patří i Zuzanik, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Pokud si Zuzanik přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud jste si však již příjmení na Zuzanik změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zuzanik odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zuzanik, Hrtůs, Erskine, Korčeková nebo Mladěnka.

Vysvětlení příjmení Zuzanik

PříjmeníZuzanik má 7 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

A - jsou nejsilnější a nejmocnější písmena abecedy. Lidé, jejichž jména obsahují tato písmena, vždy usilují o vedoucí postavení. Často soutěží sami se sebou. Je to znamení bohatství, aby se věci zlepšily, aby se dosáhlo nejvyšší úrovně milosti ve fyzickém růstu a duchovnosti.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

K - Tajnůstkářský, mnohostranný vnitřní svět. Potřebuje velkou pozornost. Neustále se soustředí na to, co je důležité, na to, co se cení, ne na to, co je důležité.

Význam příjmení Zuzanik

Lidé s příjmením Zuzanik jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Lidé s příjmením Zuzanik se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Nositelé příjmení Zuzanik nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Numerologie příjmení Zuzanik může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Lidé z Zuzanik a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Lidé s příjmením Zuzanik si dlouho pamatují životní lekce, často po celá léta. Lidé s příjmením Zuzanik nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Příjmení Zuzanik se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zuzanik.

Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Pro nositele příjmení Zuzanik neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Tito muži s lehkostí navazují konverzaci, skládají dámám komplimenty a obratně flirtují s opačným pohlavím. Příjmení Zuzanik je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Toho aktivně využívají nově vzniklé náboženské sekty, podvodníci i prostí žebráci. Zuzanik nesnáší názory a zásahy ostatních, takže jejich rady většinou ignoruje. Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. Lidé s příjmením Zuzanik jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. Pokud člověk s příjmením Zuzanik projeví odolnost, očekává závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti.

Rodinný život s příjmením Zuzanik.

Děti je však milují, protože Zuzanik se nesnaží hrát roli dospělého. Zástupci příjmení Zuzanik jsou v rodinném životě šťastní. Příjmení Zuzanik není nejlepší příjmení. Za životního partnera si Zuzaniké vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. V rodinném životě lidí s příjmením Zuzanik panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Lidé s příjmením Zuzanik jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Jako životního partnera si Zuzanik vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Rodinný život zástupců příjmení Zuzanik ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. Problémy v domácnosti přenechávají partnerovi a volný čas tráví prací, která je jejich jediným koníčkem.

Doporučená povolání pro příjmení Zuzanik.

Touha po spravedlnosti je rozhodujícím faktorem při výběru povolání. Držitelé příjmení Zuzanik mají vynikající znalosti o specifikách práva a mohou se stát právníky nebo advokáty. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Členové rodiny Zuzanik ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Zuzanik uspět jako spisovatel. Vůdčí schopnosti - trvalý rys podnikatele s příjmením Zuzanik . Lidé s příjmením Zuzanik se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. V podnikání se projevují ze špatné stránky: nereagují na změny na trhu a mají špatný smysl pro potenciální příležitosti.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zuzanik.

Jsou čestní, zásadoví a poslušní. Lidé s příjmením Zuzanik mají vyrovnaný charakter a vyhýbají se konfliktním situacím. Navzdory potížím a problémům, které se objevují, Zuzanik neztrácí víru ve své síly a v dosažení svých cílů. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Zástupci příjmení Zuzanik jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly.