Příjmení Zuzčic je nejčastější ve městě Černošín.

Muži častěji nosí příjmení Zuzčic.

Podrobné informace o příjmení Zuzčic, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zuzčic? Odkud pochází příjmení Zuzčic? Jaký je etnický původ příjmení Zuzčic? Jak se správně píše příjmení Zuzčic? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zuzčic. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zuzčicsi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zuzčic

Příjmení Zuzčic je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. V každém případě je příjmení Zuzčic odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Většina příjmení, včetně příjmení Zuzčic, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zuzčic, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Příjmení Zuzčic může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu.

Počet narozených dětí s příjmením Zuzčic za 10 let

Кok na milion lidí
2021480
20202331
20191883
20181061
20171531
20161455
2015555
20142547
20131711
2012397

Historie příjmení Zuzčic

Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zuzčic, Pfléger, Sanna, Dífko nebo Steigger. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Benedikt Zuzčic). V České republice se příjmení Zuzčic objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zuzčic, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Pokud jste si však již příjmení na Zuzčic změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zuzčic odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud vás zajímá původ příjmení Zuzčic, pokračujte ve čtení. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud si Zuzčic přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje.

Vysvětlení příjmení Zuzčic

PříjmeníZuzčic má 7 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

Význam příjmení Zuzčic

V příjmení Zuzčic se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Držitelé příjmení Zuzčic nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Nositelé příjmení Zuzčic nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Pokud se člověk s příjmením Zuzčic ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zuzčic a postupně zvyšoval tlak. Lidé z rodiny s příjmením Zuzčic jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. Nositelé příjmení Zuzčic aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Zuzčic.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zuzčic.

Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. Lidé s příjmením Zuzčic jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. Lidé s příjmením Zuzčic vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Za svou šťastnou a odměřenou existenci vděčí prstencům Saturnu, který je patronem tohoto čísla. V běžném životě jsou známí jako podivíni a samotáři: zatímco ostatní myslí na zábavu, čtveřice má globální plány. Jejich osud je klasickým scénářem úspěšného muže. Ale je to jen hezký nápis a předsudek o lidech kolem nich. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Vyšší mocnosti obdařily nositele příjmení Zuzčic silnou ochranou. Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Zuzčic mnoho zkoušek. Jsou to nadaní lídři, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Tito lidé vyvíjejí důmyslné vynálezy, neobvyklé stroje nebo alternativní zdroje energie. Pokud člověk s příjmením Zuzčic projeví odolnost, očekává závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti.

Rodinný život s příjmením Zuzčic.

Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Rodinný život zástupců příjmení Zuzčic ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Ale doma - člověk s příjmením Zuzčic je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Lidé s příjmením Zuzčic jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Jejich stůl je obložen lahodnými pokrmy a doprovází je klasická hudba. Zuzčic zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. Děti jsou uznávány a respektovány, ale neprojevují příliš náklonnosti ani něhy. Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Jako životního partnera si Zuzčic vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze.

Doporučená povolání pro příjmení Zuzčic.

Vůdčí schopnosti - nevyhnutelná vlastnost podnikatele s příjmením Zuzčic . Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Jejich ambice jsou někdy tak velké, že Zuzčic nemůže působit v cizích týmech a vytvoří si vlastní tým. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Touha po spravedlnosti je rozhodujícím faktorem při výběru povolání. Proto si nositelé příjmení Zuzčic volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Lidé s příjmením Zuzčic se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Nositelé příjmení Zuzčic jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zuzčic.

Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených. Velkorysí lidé, věrní přátelé a partneři. Jsou čestní, zásadoví a poslušní. Zástupci příjmení Zuzčic jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Navzdory potížím a problémům, které se objevují, Zuzčic neztrácí víru ve své síly a v dosažení svých cílů.