Příjmení Zužčicová je nejčastější ve městě Boží Dar.

Ženy častěji nosí příjmení Zužčicová.

Podrobné informace o příjmení Zužčicová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zužčicová? Odkud pochází příjmení Zužčicová? Jaký je etnický původ příjmení Zužčicová? Jak se správně píše příjmení Zužčicová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zužčicová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zužčicovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zužčicová

Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zužčicová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Příjmení Zužčicová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. V každém případě je příjmení Zužčicová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení Zužčicová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Většina příjmení, včetně příjmení Zužčicová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen.

Počet narozených dětí s příjmením Zužčicová za 10 let

Кok na milion lidí
20212766
20202162
20191389
20182744
20172525
20161046
20152694
20142186
20131182
2012325

Historie příjmení Zužčicová

Rodová příjmení, mezi něž patří i Zužčicová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Pokud vás zajímá původ příjmení Zužčicová, pokračujte ve čtení. Pokud si Zužčicová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Budimír Zužčicová). První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Pokud jste si však již příjmení na Zužčicová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zužčicová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. V České republice se příjmení Zužčicová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zužčicová, Bohoš, Štipčáková, Dandárová nebo Welert. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá.

Vysvětlení příjmení Zužčicová

PříjmeníZužčicová má 12 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Zužčicová

Držitelé příjmení Zužčicová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Zástupci příjmení Zužčicová si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Nositelé příjmení Zužčicová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Lidé s příjmením Zužčicová se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Pokud se člověk s příjmením Zužčicová ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Numerologie příjmení Zužčicová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Lidé z Zužčicová a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zužčicová.

Dědicové příjmení Zužčicová neradi dělají samostatná rozhodnutí, a tak většinu života stráví hledáním toho pravého partnera. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Ale je to jen hezký nápis a předsudek o lidech kolem nich. Vyšší mocnosti připravily pro příjmení Zužčicová mnoho zkoušek. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. V tomto případě se sami představitelé příjmení Zužčicová o tyto procesy vůbec nezajímají. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Otevřeně jim závidí, obdivují je a zároveň je nenávidí. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Jakmile jedna obtíž skončí, okamžitě ji nahradí nová. Zužčicová se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. Takoví lidé jsou sami o sobě úspěšní: dostávají nejlepší dárky, získávají srdce prvních krásek třídy, porážejí své spolužáky v hazardních hrách. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele. V běžném životě jsou lidé s příjmením Zužčicová považováni za podivíny: mohou se ztratit ve svém vnitřním světě a nevnímají, co se děje kolem nich.

Rodinný život s příjmením Zužčicová.

Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. Příjmení Zužčicová není nejlepší příjmení. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Jako životního partnera si Zužčicová vybírá klidného a vyrovnaného člověka, který uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jeho povaze. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. Jsou duší společnosti, oddaným přítelem, ale ne vždy nejlepším manželem nebo nejlepší manželkou. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. V tomto případě se nositelé příjmení Zužčicová prostě řídí svým morálním kodexem a chrání své malé bratry. Neusilují o dominantní postavení a ve většině případů se spokojí s rolí dvojky. Manželství jim obvykle přináší mnoho štěstí a naplňuje je potřebnou energií. A oni to vědí, takže se často kvůli takovému předurčení zlobí.

Doporučená povolání pro příjmení Zužčicová.

Nositelé příjmení Zužčicová obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Členové rodiny Zužčicová ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Mohli by se také uplatnit v žurnalistice, právu a podnikání. Zástupci příjmení Zužčicová mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Lidé s příjmením Zužčicová se nejčastěji stávají soudci, advokáty nebo právníky. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Proto si nositelé příjmení Zužčicová volí povolání obchodníka, finančního manažera nebo bankéře. Jejich svědomitost jim umožňuje řešit finanční otázky, takže se mohou pokusit o práci bankéře nebo účetního. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zužčicová.

Zužčicová netoleruje pokrytectví a neuznává rouhání. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Zužčicová poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Zástupci příjmení Zužčicová jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. Lidé s příjmením Zužčicová jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery. Zodpovědní lidé, kteří plní všechny své povinnosti.