Příjmení Zuzic je nejčastější ve městě Jílové u Prahy.

Muži častěji nosí příjmení Zuzic.

Podrobné informace o příjmení Zuzic, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zuzic? Odkud pochází příjmení Zuzic? Jaký je etnický původ příjmení Zuzic? Jak se správně píše příjmení Zuzic? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zuzic. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zuzicsi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zuzic

Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zuzic, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. V každém případě je příjmení Zuzic odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Zuzic je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Většina příjmení, včetně příjmení Zuzic, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení Zuzic může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání.

Počet narozených dětí s příjmením Zuzic za 10 let

Кok na milion lidí
20211309
2020888
20192180
20182858
20171025
20162179
20152992
2014817
20132670
20121612

Historie příjmení Zuzic

V České republice se příjmení Zuzic objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zuzic, Fuknerová, Simsonová, Petržílek nebo Dembská. Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Elfrída Zuzic). Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zuzic odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud jste si však již příjmení na Zuzic změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Pokud si Zuzic přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud vás zajímá původ příjmení Zuzic, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zuzic, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie.

Vysvětlení příjmení Zuzic

PříjmeníZuzic má 5 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

Význam příjmení Zuzic

Nositelé příjmení Zuzic nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Lidé z Zuzic a nemají trpělivost s kontrolou a poslušností: často usilují o mocenské pozice. Lidé s příjmením Zuzic se rychle učí, ujímají se nových projektů a vnášejí do nich racionalitu. Nositelé příjmení Zuzic aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zuzic a postupně zvyšoval tlak. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Nositelé příjmení Zuzic aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zuzic.

A pouze v týmu mohou odhalit všechny své skryté talenty a dosáhnout úspěchu. Příjmení Zuzic je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Vyšší moc určila lidem s příjmením Zuzic zvláštní roli, takže na jejich rozhodnutích a činech často závisí něčí život. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním. Toho aktivně využívají nově vzniklé náboženské sekty, podvodníci i prostí žebráci. Než se z nich staly zářivé diamanty, musely projít ohněm, vodou a mosaznými trubkami. Nositelé příjmení Zuzic jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zuzic a postupně zvyšoval tlak. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Chrání tyto lidi před nepřízní života a před všemi druhy potíží. V běžném životě jsou známí jako podivíni a samotáři: zatímco ostatní myslí na zábavu, čtveřice má globální plány. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Jejich štěstí zvyšuje jejich popularitu i jejich nepřátele. Pro nositele příjmení Zuzic neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Časem by si měly vybrat nějakou činnost a vyniknout v ní.

Rodinný život s příjmením Zuzic.

Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel. A oni to vědí, takže se často kvůli takovému předurčení zlobí. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Zuzic v rodině. Děti je však milují, protože Zuzic se nesnaží hrát roli dospělého. Rodinu zakládají v poměrně zralém věku a dlouho si vybírají kandidáta. V rodinném životě lidí s příjmením Zuzic panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Problémy v domácnosti přenechávají partnerovi a volný čas tráví prací, která je jejich jediným koníčkem. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy.

Doporučená povolání pro příjmení Zuzic.

Lidé s příjmením Zuzic se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Vůdčí schopnosti - nevyhnutelná vlastnost podnikatele s příjmením Zuzic . Zástupci příjmení Zuzic mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Milují exaktní vědy, složité teorie a neřešitelné problémy. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Snadno by se mohli uplatnit jako hudebníci, návrháři nebo módní návrháři. V případě nadání pro matematiku je možná také kariéra v oblasti účetnictví nebo ekonomie. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zuzic.

Nositelům příjmení Zuzic jsou panibalismus a korupce cizí. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Jsou to zodpovědní pracovníci, kteří dodržují své závazky. V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Zuzic poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Mezi přednosti příjmení Zuzic patří vyrovnanost, smysl pro humor, klid a společenskost. Jsou schopni udělat vše, co požadují od svých podřízených.