Příjmení Zuzicová je nejčastější ve městě Dobřany.

Ženy častěji nosí příjmení Zuzicová.

Podrobné informace o příjmení Zuzicová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zuzicová? Odkud pochází příjmení Zuzicová? Jaký je etnický původ příjmení Zuzicová? Jak se správně píše příjmení Zuzicová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zuzicová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zuzicovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zuzicová

V každém případě je příjmení Zuzicová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zuzicová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. Většina příjmení, včetně příjmení Zuzicová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Příjmení Zuzicová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Zuzicová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání.

Počet narozených dětí s příjmením Zuzicová za 10 let

Кok na milion lidí
20212848
20201106
20192943
2018329
20171746
2016901
20151384
20142721
20131441
20121759

Historie příjmení Zuzicová

Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Zina Zuzicová). Pokud si Zuzicová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zuzicová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Pokud vás zajímá původ příjmení Zuzicová, pokračujte ve čtení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zuzicová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zuzicová, Zatloukalová, Coktasová, Zorničková nebo Mortensen. Pokud jste si však již příjmení na Zuzicová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. V České republice se příjmení Zuzicová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením.

Vysvětlení příjmení Zuzicová

PříjmeníZuzicová má 9 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Zuzicová

Příjmení Zuzicová se vyznačuje silným charakterem a neuvěřitelnými ambicemi. Nositelé příjmení Zuzicová nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Jako by osud zkoušel odhodlání muže s příjmením Zuzicová a postupně zvyšoval tlak. Pokud se člověk s příjmením Zuzicová ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Lidé s příjmením Zuzicová jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Pokud chce někdo nálepkovat lidi, pak to zjevně není Zuzicová. Numerologie příjmení Zuzicová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Nositelé příjmení Zuzicová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zuzicová.

Pro nositele příjmení Zuzicová neexistují žádné jasné vzestupy a šokující pády. Každý rok představuje řadu problémů, nástrah a obtíží. V běžném životě jsou lidé s příjmením Zuzicová považováni za podivíny: mohou se ztratit ve svém vnitřním světě a nevnímají, co se děje kolem nich. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Nositelé příjmení Zuzicová jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Asociativní myšlení jim umožňuje být úspěšní v tvůrčí práci a intelektuálních činnostech. Chrání tyto lidi před nepřízní života a před všemi druhy potíží. Jejich osud je klasickým scénářem úspěšného muže. Po letech jsou povýšeni na vedoucí oddělení a celé společnosti. Lidé s příjmením Zuzicová by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. Ale je to jen hezký nápis a předsudek o lidech kolem nich. Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Tito lidé vyvíjejí důmyslné vynálezy, neobvyklé stroje nebo alternativní zdroje energie. Příjmení Zuzicová je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Jejich vnitřní svět je naplněn mírem, soustředěním a klidem. V tomto případě se sami představitelé příjmení Zuzicová o tyto procesy vůbec nezajímají.

Rodinný život s příjmením Zuzicová.

Manželství z důvodu neopatrného sexu, jehož výsledkem je narození dítěte, je možné. Proto lidé s příjmením Zuzicová nejsou schopni podvádět a mít dlouhodobé náhodné aféry. Lidé s příjmením Zuzicová nejčastěji budují svůj rodinný život na základě lásky a vzájemného porozumění. Lidé s příjmením Zuzicová jednají s dětmi jako rovný s rovným, a proto jim vštěpují pocit hrdosti a důležitosti. Zuzicová zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. Nejsou náchylní k podvodům a dokáží překonat své tajné touhy. Rodinný život zástupců příjmení Zuzicová ustupuje do pozadí a svůj volný čas věnují koníčkům a oblíbené práci. Většina domácích prací je na jejich bedrech, ale potřebují pravidelné povzbuzování od partnera. Je to dar od vyšší moci, který se dává prostřednictvím blízkých příbuzných nebo nejlepších přátel. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. V rodinném životě lidí s příjmením Zuzicová panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Nesnášejí posměšky a každodenní požadavky a často se zamykají ve svém pokoji, aby mohli pracovat.

Doporučená povolání pro příjmení Zuzicová.

Předurčený osud vede lidi s příjmením Zuzicová k tomu, aby hledali způsoby, jak se vyjádřit. Vrozený vztah k psychologii činí z Pětky potenciální psychoterapeuty, sociální pracovníky a učitele. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Zástupci příjmení Zuzicová mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Držitelé příjmení Zuzicová mají vynikající znalosti o specifikách práva a mohou se stát právníky nebo advokáty. Nositelé příjmení Zuzicová jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Málokdy usilují o vedoucí pozice: většinou se spokojí s rolí zástupce nebo vedoucího odborníka v rámci oddělení. Mohou být vynikajícími právníky, advokáty a soudci. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Málokdy usilují o klíčové pozice a mohou se spokojit s asistentskými, zástupcovskými nebo manažerskými tituly v oddělení. Lidé s příjmením Zuzicová se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Vůdčí schopnosti - nevyhnutelná vlastnost podnikatele s příjmením Zuzicová .

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zuzicová.

V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Zuzicová poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Zuzicová netoleruje pokrytectví a neuznává rouhání. Nositelům příjmení Zuzicová jsou panibalismus a korupce cizí. Přestože se snaží získat výhodu, zrada a podraz z jejich strany jsou zcela vyloučené. Zástupci příjmení Zuzicová - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly.