Příjmení Zuzincová je nejčastější ve městě Nýřany.

Ženy častěji nosí příjmení Zuzincová.

Podrobné informace o příjmení Zuzincová, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zuzincová? Odkud pochází příjmení Zuzincová? Jaký je etnický původ příjmení Zuzincová? Jak se správně píše příjmení Zuzincová? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zuzincová. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zuzincovási můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zuzincová

Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Zuzincová může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zuzincová, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Většina příjmení, včetně příjmení Zuzincová, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století. V každém případě je příjmení Zuzincová odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Příjmení Zuzincová je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu.

Počet narozených dětí s příjmením Zuzincová za 10 let

Кok na milion lidí
20211991
2020802
20192786
2018698
2017966
20161220
20151945
20142817
2013932
20122250

Historie příjmení Zuzincová

Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Ctibora Zuzincová). Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zuzincová odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. V České republice se příjmení Zuzincová objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Pokud si Zuzincová přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje. Pokud vás zajímá původ příjmení Zuzincová, pokračujte ve čtení. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zuzincová, Motílová, Korbíniová, Lányi nebo Bryndač. Pokud jste si však již příjmení na Zuzincová změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zuzincová, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie.

Vysvětlení příjmení Zuzincová

PříjmeníZuzincová má 10 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

I - Romantický, sofistikovaný a zdobný termit. Milí lidé, kteří sní o harmonii s okolním světem. Praktické v obtížných situacích. Neha bývá sebestředná a stydí se. Neochota kohokoli poslouchat, ale zároveň projevuje nepřátelství vůči autoritám.

N - Jsou rovnostářští, rádi pomáhají druhým, neuznávají barbarský přístup k termitům, touží být středem vesmíru. Snaží se pro vše najít racionální vysvětlení. Je tvrdohlavý pod rouškou neústupnosti, tvrdohlavosti pod rouškou vnitřní strnulosti.

C - Je to znamení nadšeného románku, silných a důvěryhodných lidí. Pomoc při začátcích, snadné překonávání obtíží. Jste materiálně bohatí.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

V - Je to člověk s jedinečnou osobností, uctivý, nezávislý, otevřený kritice ostatních. Záleží na názoru lidí. Je to jasné.

Význam příjmení Zuzincová

Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Lidé z rodiny s příjmením Zuzincová jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. V příjmení Zuzincová se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Nositelé příjmení Zuzincová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Zuzincová nasbírali všechny potřebné zkušenosti a nasbírali spoustu hrbolů na cestě. Numerologie příjmení Zuzincová může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení. Nositelé příjmení Zuzincová aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Lidé s příjmením Zuzincová jsou sebevědomí jedinci, kteří přišli dobýt svět a dokázat svou hodnotu. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zuzincová.

Příjmení Zuzincová je jako ze stránek lesklého časopisu: jejich oblečení odpovídá nejnovějším módním trendům a po kapsách mají nejnovější model mobilního telefonu. Vyšší moc určila lidem s příjmením Zuzincová zvláštní roli, takže na jejich rozhodnutích a činech často závisí něčí život. Těžko přijímají své chyby a neradi mluví na veřejnosti. Mohou se přihlásit do několika sportovních tříd a zájmových kroužků a ve všech oblastech vynikají. Zuzincová se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. V běžném životě jsou lidé s příjmením Zuzincová považováni za podivíny: mohou se ztratit ve svém vnitřním světě a nevnímají, co se děje kolem nich. Lidé s příjmením Zuzincová jsou od mládí aktivní a orientovaní na vedení: stávají se vedoucími pouličního spolku a poté třídními učiteli. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. Příjmení Zuzincová má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Tito lidé vyvíjejí důmyslné vynálezy, neobvyklé stroje nebo alternativní zdroje energie. V osobnostech těchto lidí lze vysledovat výbušné poznámky: mohou náhle změnit své plány, probudit se uprostřed noci a začít pracovat na novém projektu. Rodové jméno Zuzincová ukazuje na rané nutkání bojovat a rvát se. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Jejich osud je klasickým scénářem úspěšného muže.

Rodinný život s příjmením Zuzincová.

Zuzincová zbožňuje jejich milované spřízněné duše a děti, kterým dávají život. A oni to vědí, takže se často kvůli takovému předurčení zlobí. V rodinném životě lidí s příjmením Zuzincová panuje úžasná atmosféra: dům - plná mísa, milovaný manžel - model lesklého časopisu. Nejsou schopni nic změnit: veškerý jejich hněv se přelévá do malicherných intrik, nezávazných vztahů s opačným pohlavím a hádek s podřízenými. Děti je však milují, protože Zuzincová se nesnaží hrát roli dospělého. Nemají zájem o hlučnou společnost: rádi ji vymění za rodinnou večeři nebo nový film v kině. Nesnášejí posměšky a každodenní požadavky a často se zamykají ve svém pokoji, aby mohli pracovat. Neuznávají účelové sňatky a otevřeně pohrdají cizinci. Většina domácích prací je na jejich bedrech, ale potřebují pravidelné povzbuzování od partnera. Ale doma - člověk s příjmením Zuzincová je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Příjmení Zuzincová není nejlepší příjmení. Jsou duší společnosti, oddaným přítelem, ale ne vždy nejlepším manželem nebo nejlepší manželkou.

Doporučená povolání pro příjmení Zuzincová.

Lidé s příjmením Zuzincová se často zajímají o přírodní vědy, a proto se stávají vědci s doktorátem. Lidé s příjmením Zuzincová zasvětili svůj život profesi designéra. Nositelé příjmení Zuzincová obvykle pracují sami a samostatně, aby překonali obtíže. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Kreativní myšlení pomáhá člověku s příjmením Zuzincová uspět jako spisovatel. Mohou být úspěšní jako učitelé nebo výzkumní pracovníci. Stejně často si volí kariéru v sociologii nebo psychoterapii. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Jejich soucit jim umožňuje zvolit si povolání lékaře. Lidé s příjmením Zuzincová se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. Členové rodiny Zuzincová ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Mohli by se také uplatnit v žurnalistice, právu a podnikání.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zuzincová.

V přátelských vztazích mohou být lidé s příjmením Zuzincová poměrně tvrdí, ale vždy spěchají na pomoc svému nejbližšímu okolí. Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Velkorysí lidé, věrní přátelé a partneři. Zástupci příjmení Zuzincová - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. Lidé s příjmením Zuzincová jsou vynikajícími posluchači a příjemnými konverzačními partnery. Zástupci příjmení Zuzincová jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly.