Příjmení Zužo je nejčastější ve městě Kosmonosy.

Ženy častěji nosí příjmení Zužo.

Podrobné informace o příjmení Zužo, jako je původ, historie vzniku, význam, překlad a skloňování. Jaký je původ příjmení Zužo? Odkud pochází příjmení Zužo? Jaký je etnický původ příjmení Zužo? Jak se správně píše příjmení Zužo? Správný český překlad a výslovnost příjmení Zužo. Úplnou charakteristiku a význam příjmení Zužosi můžete přečíst online pomocí tohoto článku zcela zdarma, bez registrace.

Obsah

Původ příjmení Zužo

Příjmení Zužo je v {rand_percentech}% případů maďarského původu. Děti obvykle přebírají příjmení po otci, tedy Zužo, ale mohou převzít i příjmení po matce, pokud si to rodiče přejí nebo pokud je žena svobodná. V každém případě je příjmení Zužo odvozeno od jména, přezdívky, povolání nebo místa bydliště vzdáleného mužského předka. Z historického hlediska můžeme začít tím, že lidé si začali dávat příjmení již ve 14. století. Většina příjmení, včetně příjmení Zužo, je odvozena z otcovských jmen, přezdívek nebo jiných obecných jmen. Příjmení vždy označují nositele, obvykle se dědí po otci, v česky mluvící komunitě se obvykle předávají ve zkomolené podobě manželkám a dcerám. Příjmení Zužo může být odvozeno od jména dědečka, otcovy přezdívky, rodinné firmy nebo povolání. Další skupinu tvoří příjmení nečeského původu. U nás se dědičná příjmení postupně vyvinula z nedědičných příjmení, která se používala k rozlišení osob stejného jména ve vesnici nebo v jiné obci. Používání dvoučlenného osobního jména se v Čechách rozšířilo na počátku 17. století.

Počet narozených dětí s příjmením Zužo za 10 let

Кok na milion lidí
20211252
20201560
20192385
2018304
20171619
20161368
2015744
2014527
2013348
2012875

Historie příjmení Zužo

Jednodušší bylo uvést jméno otce vedle jména syna (např. Modest Zužo). Pokud vás zajímá původ příjmení Zužo, pokračujte ve čtení. V České republice se příjmení Zužo objevuje nejprve u lidí s vyšším společenským postavením. Nové jméno často dostával ten, kdo se přestěhoval z jednoho místa na druhé. V takových případech dostal jméno regionu, ze kterého pocházel. Mnoho lidí proto nese příjmení Zužo, Glennon, Bombionka, Zagońska nebo Zedníčková. Pokud jste si však již příjmení na Zužo změnili a chcete si ho změnit podruhé, měli byste vzít v úvahu, že změna již změněného příjmení je povolena pouze ve výjimečných případech. První uherský zákon o příjmení vydal Josef II. v roce 1787 a stanovil povinnost nosit příjmení. Rodová příjmení, mezi něž patří i Zužo, vznikla v osmém a devátém století v městských státech severní Itálie. Existují varianty, podle nichž může být příjmení Zužo odvozeno jak od profese, tak od charakteru osoby. Změna příjmení z běžnější germánské podoby na českou byla v době národního obrození (1830-1848) poměrně častá. Pokud si Zužo přeje změnit příjmení, zákon mu to umožňuje.

Vysvětlení příjmení Zužo

PříjmeníZužo má 5 písmen.

Z - Bohatá představivost, znak velkorysosti ducha. Tito lidé jsou zajedno se svými staršími. Uchovávejte si svá tajemství a duchovní pohodu. Zlatá ruda je hianya. Vnitřní interakce s komunitou je malá.

U - Tvořiví, inteligentní lidé, vysoce intuitivní, vždy hledající pravdu. Jejich bohatství často neodpovídá jejich potenciálu. Mají tendenci dělat všechno rychle a neodkládat zítřek. Ano druhým i sobě. Hledání pravdy. Ocenit jejich potenciál.

O - Je to známka odmítání reality, jaká je, nebo duševní a fyzické křehkosti. V práci se projevuje píle. Nechuť k nezajímavé práci. Kritická mysl a kategorický odpor k rutinní práci. Nedostatek schopnosti relaxovat, allando napětí a úzkost.

Význam příjmení Zužo

Nositelé příjmení Zužo nesnášejí lajdáctví a jsou přísní na termíny. Pokud se člověk s příjmením Zužo ukáže jako odolný, může očekávat závratnou kariéru, uznání kolegů a místo ve vyšší společnosti. Zástupci příjmení Zužo si své názory nechávají pro sebe a sdílejí je pouze se svými deníky. Je radost s nimi spolupracovat: všechny svěřené úkoly jsou splněny včas. Jsou to talentovaní vedoucí pracovníci, kteří vědí, jak odhalit skrytý potenciál a proměnit nebroušené diamanty ve skutečné diamanty. V příjmení Zužo se skrývají zkušenosti předchozích generací a předků. Lidé z rodiny s příjmením Zužo jsou rození psychologové, kteří dokáží naslouchat svým partnerům a včas navrhnout témata k další diskusi. Nositelé příjmení Zužo aktivně využívají pomoci svých nejbližších spolupracovníků. Numerologie příjmení Zužo může být použita k určení životního stylu rodiny, rodinného bohatství, silných a slabých stránek a charakteru nositele příjmení.

Životní dráha rodokmenu a příjmení Zužo.

Přirozený optimismus jedničkářů považují ostatní za projev slabosti a potřebují si dokazovat svou hodnotu. Jakmile se člověk vydá špatným směrem, přijde mu na pomoc úplně cizí člověk a ukáže mu správnou cestu. Jakmile jedna obtíž skončí, okamžitě ji nahradí nová. Tito lidé po celý život přitahují pozornost a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Příjmení Zužo má určitou image, které musí dostát po zbytek svého života. Často jsou nejlepšími žáky ve třídě, ale vyhýbají se pozici třídního učitele a vedoucího skupiny. Vytrvale jdou za svým cílem a většinou se z nich stanou profesionálové. Často hrají roli rozhodce, který může vyřešit jakýkoli spor. Tito lidé si cení své svobody a nesnášejí rušivou kontrolu. Zužo se z vlastní trpké zkušenosti poučí ze všech svých chyb a jde dál se vztyčenou hlavou. Jsou to dobří lidé, a proto se nemohou řídit cizím zármutkem a nespravedlností. Lidé s příjmením Zužo by neměli klopýtat: těžko dělají chyby a často se uzavírají do sebe. Lidé s příjmením Zužo vedou náročný život, věnují se vysokým cílům. Nositelé příjmení Zužo jsou společenští lidé, kteří se úzkostlivě vyhýbají konfliktům. Roky si lámou hlavu, hledají správný směr a následují své vnitřní ideály. Jsou to rození vůdci, kteří dokážou zaujmout svými nápady a odhodláním.

Rodinný život s příjmením Zužo.

Pouze silná a sebevědomá osoba dokáže udržet nositele příjmení Zužo v rodině. Jsou duší společnosti, oddaným přítelem, ale ne vždy nejlepším manželem nebo nejlepší manželkou. Rodinné hodnoty a teplý domov jsou pro ně důležité. Jako partnera by si vybraly sebevědomého muže, který by dokázal pomoci v obtížných situacích. Jejich rodiny jsou většinou dobře situované, mají pohodlný a spořádaný domov. Za životního partnera si Zužoé vybírají klidnou a vyrovnanou osobu, která uhladí všechny hrubosti a nedostatky v jejich povaze. A oni to vědí, takže se často kvůli takovému předurčení zlobí. Jsou spokojeni pouze s partnerem nebo osobou, která sdílí jejich vysoké názory. Bohužel jsou náchylní k zamilovanosti do opačného pohlaví: tato slabost může vést k dlouhodobým románkům a novým manželstvím. Bohužel tato idyla není dílem lidí. Ale doma - člověk s příjmením Zužo je opět vzorem, šťastným rodinným příslušníkem a pohostinným hostitelem. Příjmení Zužo vyžaduje zvláštní příbuzenský vztah.

Doporučená povolání pro příjmení Zužo.

Nositelé příjmení Zužo jsou potenciální vědci, myslitelé a filozofové. Tito lidé se rádi podělí o své zkušenosti a mohou mluvit před malým publikem. Lidé s příjmením Zužo se doporučují pro tvůrčí povolání: mohou být úspěšní jako hudebníci, výtvarníci, módní návrháři nebo novináři. Členové rodiny Zužo ových obvykle pracují sami a samostatně, aby se vyrovnali s obtížemi. Obchodní úspěch je možný: v tomto případě by se však měli vyhnout riskantním operacím. Jsou to potenciální lékaři a diagnostici: skvěle rozumí jemnostem nemocí a dokáží najít skryté příčiny nemocí. Později se stali úspěšnými módními návrháři nebo krejčími. Zástupci příjmení Zužo mohou být úspěšní v oblasti legislativy. Tyto lidi lze doporučit na vedoucí pozice: úspěch celého podniku závisí na správném týmu zaměstnanců. Jsou to rození vyšetřovatelé, forenzní vědci a lidé pracující v diagnostických laboratořích. Sní o vlastní kariéře, slávě a bohatství, které si vytvoří vlastním úsilím. Výsledkem je silná soukromá společnost nebo úspěšná společnost poskytující služby.

Silné stránky charakteru osoby s příjmením Zužo.

Tito lidé umí vést konverzaci, všímají si předností svého nejbližšího okolí a rádi skládají komplimenty. Lidé s příjmením Zužo mají vyrovnaný charakter a vyhýbají se konfliktním situacím. Zástupci příjmení Zužo - čestní a zásadoví lidé se zavedenými pravidly. Vše, co vyžadují od svých podřízených, mohou dělat samostatně. Nositelům příjmení Zužo jsou panibalismus a korupce cizí. Zástupci příjmení Zužo jsou čestní a zásadoví lidé s jasnými pravidly.